home | nieuwsblad | informatie
De Kor
Laatste wijziging: 21-10-2020


De Kor is de opvolger van het tijdschrift Biologia Maritima dat werd uitgegeven door de Vereniging Biologia Maritima. Met ingang van 1951 kreeg de Vereniging Biologia Maritima een nieuwe redacteur genaamd Bob Entrop, en met deze redacteur kwam er ook een nieuwe naam voor het verenigingsblad. Er moest gebroken worden met de oude traditie, het tijdschrift moest met meer regelmaat verschijnen.

Bob Entrop heeft meer plannen en wil van de Vereniging een Stichting maken zodat er sneller gereageerd kan worden, zonder dat steeds de leden geraadpleegd hoeven te worden. Dit leidt tot een splijting in de vereniging. Er is een groep onder aanvoering van Entrop die verder wil in een stichting en er is een groep onder leiding van dhr. Wouda die als een vereniging wil blijven functioneren.

Halverwege 1953 zijn er dan opeens twee tijdschriften op de markt met de naam De Kor. De ene uitgegeven door de Stichting Biologia Maritima en een door de Vereniging Biologia Maritima.

Na een rechtzaak en veel onderling geharrewar werd uiteindelijk met ingang van 1954 De Kor onderleiding van Bob Entrop de Vita Marina. De Vereniging behield de naam De Kor.

Vanaf jaargang 29 nummer 4 (april 1979) veranderde het tijdschrift De Kor van naam in Het Zee-Aquarium. Jaargang 29 3 zou dus het laatste De Kor nummer moeten zijn.

25 augustus 1979 veranderde de vereniging van naam en werd de Nederlandse Bond voor Zeeaquariumverenigingen (NBZ), later NBBZ (Nederlandse en Belgische Bond voor Zeeaquariumverenigingen). Ergens in 2007 is het geheel ten onder gegaan na een poging tot samenwerking met NBAT.

Met dank aan Ron Ates, Rykel de Bruyne en Inge van Lente voor het scannen.

19511 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19521 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19531 2 3 4 5 6 7   6v
7v
9s
8v
10s
10v
11v
11s
12v
12s
19541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19551 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19561 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19571 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19601 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19611 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19621 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19631 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19641 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19651 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19661 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19671 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19681 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19691 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19701 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19711 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
19721 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl