home | nieuwsblad | informatie
Vita Marina Zeebiologische Documentatie
Laatste wijziging: 25-12-2018

De Stichting Biologia Maritima heeft vanaf 1954 maandblad Vita Marina uitgegeven. Vanaf 1964 tot en met 1990 was de Vita Marina de "Zeebiologsche Documentie" die bestond uit een losbladig systeem. Met meer of mindere regelmaat kregen de abonnees een pakketje met multomapblaadjes toegezonden met daarin artikelen die toegevoegd konden worden aan de juiste plek in het systeem.

Waar mogelijk zijn de gescande artikelen voorzien van doorzoekbare tekst. Deze tekst is gemaakt door gebruik te maken van een techniek die OCR heet. OCR probeert om een plaatje om te zetten naar tekst, afhankelijk van de qualiteit lukt dit beter of slechter. We hebben ons best gedaan om het beste uit het beschikbare materiaal te halen, voor tips en adviezen voor betere resultaten houden we ons altijd aanbevolen.

Het scanwerk en de omzetting via OCR is gedaan door Stichting Historic Future, Ron Ates, Rykel de Bruyne en Inge van Lente en Dennis Leeuw. Tevens onze dank aan Stichting Anemoon voor het gebruik van hun materiaal en aan Muzee voor hun hulp bij het verzamelen van materiaal.

Maar de grootste dank gaat uit naar alle schrijvers die hun toestemming hebben gegeven voor deze herpublicatie van hun artikelen. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Wij hebben gepoogd alle rechthebbende te achterhalen. Mocht U van mening zijn rechten te kunnen doen gelden dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info@strandvondsten.nl

Alle tijdschriften en artikelen zijn te downloaden als PDF. De titel van het artikel is de link naar de PDF.


  Brief voor nieuwe leden   Redactie
1-4 Handleiding 1967 Redactie
1. Mariene Biologie Algemeen
1-10 Mariene Biologie en Systematiek 1966 Faber, W.
11-32 Onze Waddenzee biotoop van ongekende rijkdom 1967 Verwey, J. & redactie
33-34 Oosterschelde zout of zoet 1976 Faber, W.
35-46 Leven zonder zon 1983
47-48 Philippe Dautzenberg, een bekend malacoloog 1989 Faber, W.
2. Zoogdieren
1-8 Potvis gestrand 1970 Faber, W.
8 Naastenliefde bij zeezoogdieren 1970 Entrob, Bob
9-20 De tandwalvissen voor onze kust 1973 Eikenboom, J.C.A.
21-22 Dolfijnen bedreigd? 1976 Faber, W.
23-24 De buik als aambeeld 1984 Panda
25-30 Sombere toekomst voor Mediterrane Monniksrob 1986 Reijnders, Peter
31-40 Aanpassingen aan duiken bij walvisachtigen 1987 Bakker, Joop F.
3. Vissen
1-8 De kleuren van vissen 1964 Faber, W.
9-10 De walvishaai 1965 Faber, W.
11-14 Nogmaals de walvishaai 1966 Logeman, H.J.
15-18 Visvangst en visstand 1968 Faber, W.
19-20 Stonefish (Synanceja verrucosa) , de latijnse naam verrucosa hetgeen vol wratten betekent, is goed gekozen. 1968 Frauca, Harry
21-30 Zwemtong (Solea solea, L.) 1968 Jonge, A.J. De
31-37 Geluid en vissen. 1970 Groot, J.S. De
38 Otolieten 1970 Entrop, Bob
39-40 Bijzondere visvangsten in de Noordzee 1970
41-44 Het geheim van de paling 1978 Faber, W.
45-46 Braam aangespoeld op Scheveningen 1979
47-54 Van ei tot haai 1983 Graaf, Fr. De
55-59 Het zijlijnorgaan, het zesde zintuig van de vissen. 1987 Willemse, J.J.
60-62 Hersenen en zintuigen, de meld- en regelapparaten in een haaienkop. 1987 Willemse, J.J.
63-66 Een zevende zintuig van vissen: gevoelig voor electrische velden! 1987 Willemse, J.J.
67-72 Productie en transport van zand door vissen 1989 Groot, S.J. De
4. Manteldieren
1-6 Paarse geleikorst (Botryllius schlosseri pallas) 1966 Amir, A.
6 Een tunicate om zo rauw in te bijten 1966 Entrob, Bob
7-10 Salpen, manteldieren met een opmerkelijke voortplanting 1972 Mellema, M.
5. Geleedpotigen
1-6 Gedragingen van steurkrabben 1965 Entrop, Bob
7-12 Het michelinmannetje, Pycnogonum littorale (Ström) 1965 Entrop, Bob
13-15 Het erwtekrabbetje, Pinnotheres pisum (L.) 1967 Faber, W.
16 Een noordzeekrab verliest haar eieren 1967 Entrop, Bob
17-24 Krab als voedsel voor de mens 1971 Mellema, M.
25-26 Heremietkreeften onder bescherming van zeeanemonen 1971 Mellema, M.
27-32 Eendenmossels, schaaldieren en geen eieren van rotganzen. 1971-1972 Noordhoek, G.W.
33-36 Krill, voedsel van de toekomst? 1972 Groot, S.J. De
37-40 Paringsgedrag van de strandkrab, waarnemingen in het zeeaquarium. 1977 Entrop, Bob
41-44 Het krabbezakje, Sacculina carcini Thomp., een merkwaardige parasiet. 1977 Entrop, Bob
45-46 Pontonia pinnophylax (otto), als commensaal van Pinna nobilis L. 1980 Entrop, Bob & Faber W.
47-50 Krabben richten slachting aan op het Japanse knoopjes 1982 Mellema, M. & Entrob, Bob
51-52 Lijdt Umbonium vestiarium (L.) ook onder krabbenvraat? 1982 Entrob, Bob
53-64 Wenkkrabben, krabben met een schaar als een viool 1982 Goud, Jeroen
65-66 De breedpootkrab, terug van weggeweest! 1982 Slager, Gert
67-70 De blauwe zwemkrab, Callinectes sapidus Rathbun, 1896 1984 Adema, J.P.H.M.
71-82 Degenkrabben, levende fossielen 1986 Mellema, M.
83-90 Spietsers en Beukers, Stomatopoda 1990 Mellema, M.
6. Wormen
1-8 De zeemuis, Aphrodite aculeata L. 1964 Entrop, Bob
9-14 Convoluta roscoffensis, een worm die leeft zonder eten. 1968 Grave, E. van
15-16 De haringworm, Anisakis marina (L.) explosieve ontwikkeling in de Noordzee. 1968 Grave, E. van
17-20 Goudkammetjes - Pectinaria koreni Malmgr. 1973 Entrop, Bob
21-26 Malacobdella grossa Müller en zijn gastheer de Noordkromp, Artica islandica (L.) 1974 Entrop, Bob
7. Weekdieren Algemeen
1-4 Fluorescentie bij mollusken 1968 Entrop, Bob
5-9 Malacologie in vroege tijden 1968 Faber, W.
9-10 Hoe verzamelt u schelpen 1968 Entrob, Bob
11-16 Malaco-ethnografica bij de antiquair, over schelpensieraden 1968 Faber, W.
17-20 Het periostracum 1969 Faber, W.
21-30 Abnormaliteiten bij Nederlanse zeemollusken, Buccinum undatum, Spisula, Mactra, Petricola, Venerupis, Polinices, Mytils. 1971 Entrop, Bob
31-36 Specialisatie Ja, Neen, Wanneer 1971 Entrop, Bob
33-42 Aculifera - Gestekelde weekdieren (pagina 35-38 bestaat niet) 1973 Putten, W. van
43-46 Zoetwaterschelpen aan onze stranden 1973 Eikenboom, J.C.A.
47-49 Fraaie malaco-ethnografica, enige bijzondere aanwinsten voor het schelpenmuseum. 1976 Entrop, Bob
50-52 Weekdieren algemeen 1976 Faber, W.
53-54 Dam de taxonomische chaos in. 1979 Entrop, Bob
55-56 Wat betekend zeldzaam in de malacologie. 1979 Entrop, Bob
57-60 Yoichiro hirase in vele schelpnamen geeerd. 1980 Entrop, Bob
61-66 Abnormaliteiten allerlei 1980 Entrop, Bob
67-72 Weekdieren langs 's Heren wegen 1982 Entrop, Bob
73-80 De mantel van de weekdieren, ontstaan, ontwikkeling en functie 1982 Berkhout, J.
81-102 De recente Monoplacophora 1983-1985 Bergkamp, Wim
103-106 Schelpengrotten in Nederland 1988 Haneveld, G.T.
107-120 Parels en paarlemoer van Mariene Mollusken 1989 Coomans, Henry E.
121-132 Veranderingen in de molluskenfauna van Scheveningen 1925-1988 1990 Urk, R.M. Van
8. Keverslakken
1-8 Keverslakken, een klasse apart 1983 Goud, Jeroen
9-132 De Europese keverslakken. 1983-1988 Belle, Richard A. van
9. Buikpotigen
1-6 Crepidula fornicata, gebruik en slijtage van de radula bij het muiltje 1964 Richter, Gottard
7-12 Het Muiltje, Crepidula fornicata, een gevaarlijke maar interessante indringer in onze fauna 1964 Entrop, Bob
13-16 Van purperslakken en geurende gewaden 1964 Entrop, Bob
17-26 De gevlochten fuikhoren, Nassarius reticulatus (L. 1758) 1964 Entrop, Bob
29-32 Een zeldzaam slakje in Nederland - Pseudamnicola confusa 1964 Hamstra, R.E.
27-34 Radulae en radulaepreparaten 1965 Stiva, A.
35-38 Slakken met een dodelijke tong 1966 Entrop, Bob
39-44 De Zeehaas - Aplysia punctata Cuvier 1966 Entrop, Bob
45-48 Xancus pyrum (L.) Een heilige schelp 1967 Otjes, P.J.
49-55 'Homing' bij Patella vulgata L., maken patellas gebruik van een vaste route? 1968 Kristensen, Ingvar & Palma, S.
56 Schelpen in de verloskunde, over Cypraeidae 1968 Entrop, Bob
57-58 Patella vulgata L. Schaalhoren contra Zeester, reactie op Asterias rubens L. 1968 Bos, A.J.
59-67 Verwarring stichtende jeugdvormen bij buikpotigen 1969 Entrop, Bob
68 Cameëen uit schelpen 1969 Entrop, Bob
69-80 Inleiding tot de nomenclatuur van de gastropodenschelp 1969 Janssen, A.W.
81-85 De schelp in doorsnee 1971 Faber, W.
86 Cypraea's en de mens 1971 Faber, W.
87-90 Binnenhuis architectuur in het slakkenhuis 1971 Berkhout, J.
91-94 De vlokkige naaktslak, Aeolidia papilosa (L.) 1971 Bos, A.J.
95-98 Phalium decussatum (L. 1758) en Phalium decussatum forma flammeolum (Röding, 1798) 1972 Entrop, Bob
99-106 Beschadigingen en reparaties aan de schelp en verminkingen van het operculum van de Wulk - Buccinum undatum L. 1972 Entrop, Bob
107-108 Elysia viridis, Naaktslak met bladgroen 1973 Mellema, M.
109-111 De constructie van de gelatineuze eikapsels van naticasoorten 1973 Eikenboom, J.C.A.
112-119 Haliotis tuberculata L. de enige Europese oorschelp 1973 Bos, A.J.
120 Pleurotomariidae... een magische klank 1973 Entrop, Bob
121-124 Cypraeidae van de Middellandse Zee 1974 Mellema, M.
124 Geboorte Ruwe alikruik in zeeaquarium 1974 Raven, Han
125-132 Strombus Gigas L. 1974 Faber, W.
133-141 De Cassididae van de Midellandse Zee 1974 Mellema, M.
142 Uit de schatkamer van Neptunus 1974 Entrop, Bob
143-144 Voluta nopiplicata Cox, met expoderende protoconch 1976 Entrop, Bob
145-146 Conus bengalensis Okutani kwam en ging 1977 Entrop, Bob
147-158 Parelvorming bij slakken 1977 Coomans, Henry E.
159-200 Bouw en constructie van de gastropodenschelp 1977-1978 Berkhout, J.
201-202 Naaktslak en Roodwier, Hermaea bifida (Montagu) een naakslak met chloroplasten uit het roodwier Griffithsia flosculosa Batt. 1978 Mellema, M.
203-204 Giftige Babylonia japonica 1978 Mellema, M.
205-216 Xenophoridae, verzamelaars van vreemde voorwerpen 1978 Faber, W.
217-218 Enkele malacologische buitenissigheden. 1979 Entrop, Bob
219-238 Janthinidae, de paarse zeezeiler 1979 Walburg, Rob
239-244 Misvormingen als vreemde verschijningen 1979 Entrop, Bob
245-254 De Clanculus soorten van de Middellandse Zee. Trochidae 1979 Eikenboom, J.C.A.
255-260 Haliotis iris Gmelin, het opaal van de zee 1980 Entrob, Bob
255-262 Hexaplex chicoreum (Gmelin) in vele vormen. 1980 Faber, W.
263-368 Strombidae 1981-1986 Berkhout, J. & Kronenburg, G.
383-386 De kostbare wenteltrap 1984 Faber, W.
387-388 De flamingotong 1984 Faber, W.
389-392 Conus gloriamaris Chemnitz, 1777 1985 Faber, W.
393-396 Olividae 1985 Voskuil, Ron P.A.
397-400 Angaria's 1985 Faber, Willem
401-402 De zeehaas, onschuldig veroordeeld 1986 Haneveld, G.T.
403-414 Het genus Caecum in Europa 1986 Linden, J. van der
415-417 Voluta musica 1987
418-422 Wel en wee van de grootste Trochus 1987 Faber, Willem
423-452 Mediterrane Opisthobranchia 1987-1988 Parent, G. & Weinberg, S.
453-454 Oost-west gradatie in pigmentatie bij zeeslakken in de Indische Oceaan 1988 Krommenhoek, P. & Krommenhoek, W.
455-456 De geheimzinnige porceleinschelpen 1988 Faber, W.
457-494 Xenophoridae, een overzicht van alle recent voorkomende soorten. 1988-1989 Goud, Jeroen & Kronenberg, G.
495-498 Strombusparels, zeldzame kleinoden uit de Caraibische Zee 1989 Fritsch, E. & Misiorowski, E.B.
499-502 Cowrie-populatiesamenstelling van zoomriffen op de Seychellen. 1990 Krommenhoek, W.
503-504 Onbekende Trivia blijkt oude 'bekende', Trivia exigua (Gray, 1831) 1990 Goud, Jeroen
10. Stoottanden
1-10 Stoottanden 1978 Bracht, H. van & Faber, W.
11. Tweekleppigen
1-2 Cardium, een goed herkenbaar geslacht met moeilijk determineerbare soorten. 1964 Entrop, Bob
3-10 Parels 1965 Otjes, P.J.
11-22 De Nederlandse Solenidae, determinatie, anatomie en leefwijze 1966 Entrop, Bob
23-28 De recente vertegenwoordigers van het geslacht PINNA 1967 Bekkum, H. van
29-41 Teredo navalis L. de paalworm. 1970 Faber, W.
42 Divaricella divaricata (L.) minder zeldzaam dan gedacht. 1970
43-46 Een kerkhof van strandgapers op Ameland 1970 Rodenburg, M.
47-48 Strandgaper. Mya arenaria L. 1970 Faber, W.
49-52 Pecten jacobeus (L.) en de pelgrims 1971 Ahn-van Oordt, E.
53-60 Het geslacht Venerupis in Europa. 1973 Bos, A.J.
61-64 Cardium hauniense Petersen, Russel 1971, een nieuwe soort uit de Westelijke Oostzee. 1973 Putten, W. van
65-66 Teredo malleola Turton, 1822 zeldzame paalworm vondst op Texel 1975 Putten, W. van
67-128 De Europese Pectinidae 1975 Entrop, Bob & Faber W.
129-138 De Europese Donacidae 1976 Eikenboom, J.C.A.
139-141 Chlamys circularis (Sowerby) en zijn boorgast Gastrochaena ovata Sowerby 1977 Entrop, Bob
142 Anderhalve Laevicardium norvegicum (Spengler) 1977 Entrop, Bob
143-158 Tridacnidae - doopvontschelpen, familie met de grootste soorten der wereld 1977 Mellema, M.
157-162 Cerastoderma glaucum (Bruguière) onze 'brakwaterkokkel' 1978 Eikenboom, J.C.A.
163-165 Doopvontschelpen, Tridacna gigas (L.), vinden bescherming door mensenhand. 1979 Entrop, Bob
166 Van wilde tot tamme oester 1979 Faber, W.
167-188 Clavagellidae, een wonderlijke familie 1979 Entrop, Bob & Faber W.
189-194 Levensgeschiedenis van de Noordkromp, Arctica islandica (L.) 1980 Faber, W.
195-206 Glossus humanus (L. 1758) een Europese soort 1980 Goud, Jeroen
207-208 Boormossel woont in parelmoeren huis 1982 Entrop, Bob
209-214 Placuna placenta (L.,1758) 1982 Basters, F.
215-218 Wat is links en wat is rechts? 1982 Goud, Jeroen
219-220 Hamermosselen of winkelhaken 1983 Faber, W.
221-226 Amerikaanse zwaardschede, een nieuwe soort in de Noordzee. Ensis directus (Conrad, 1843) 1984 Goud, Jeroen
227-230 Giftige mosselen en oesters 1985 Haneveld, G.T.
231-238 Tweekleppige boort zich in vele substraten, vondst van pholades in Bretonse klei. 1986 Goud, Jeroen
239-245 Biologie van de mossel 1987 Vooys, C.G.N. De
246 Lyonsiella formosa op jacht 1987 Hawaiian Shell News
247-278 De recente Europese Cardiidae 1989 Voskuil, Ron P.A.
248a/b De recente Europese Cardiidae 1989 Voskuil, Ron P.A.
12. Koppotigen
1-9 Eigrootte en postembryonale fase bij inkvissen 1967 Mangold-Wirz, Katharina
10 Reuzeninktvissen. 1967 Faber, W.
11-13 Paring van inktvissen. 1969 Faber, W.
14 Drie species van het geslacht Argonauta (L.) 1969 Entrop, Bob
15-20 Octopus als leerling. 1969 Faber, W.
21 Nieuwe inktvissoorten in de Atlantische Oceaan. 1970 Faber, W.
22 Inktvis grootgebracht in laboratorium 1970 New York Shell Club notes
23-24 Nautilus in doorsnee. 1971 Faber, W.
25-28 Over het gedragspatroon van Nautilus pompilius L. 1758 1972 Noordhoek, G.W.
29-30 Nautilus en de maan 1978 Faber, W.
31-34 Sepiella japonica Sasaki, 1929 en Alpheus glaber (Olivi, 1792) in de Duitse bocht. 1980 Wagner, Howard-Paul
35-42 Spirula spirula, een inktvis uit de diepzee 1985 Goud, Jeroen
43-50 De zwevende Nautilus 1986 Weisscher-Van Rijn, T.J.
51-58 De recente soorten van het geslacht Nautilus 1987 Weisscher-Van Rijn, T.J.
59-60 Geslachtsverschil in de schelp van de Nautilus. 1988 Goud, Jeroen
61-63 Mooi en gevaarlijk...., een inktvis om voor uit te kijken 1988 Faber, W. & Haneveld, G.T.
64-66 Heremietinktvissen. 1988 Voight, Janet R.
67-74 Lichten in de diepzee 1988 Goud, Jeroen
75-78 Een bijzondere waarneming tijdens de Rode Zee-reis, Luminescentie bij Tremoctopus violaceus: een pelagische octopussoort 1989 Goud, Jeroen
13. Fossielen
1-12 Over fossielen uit de Westerschelde 1966 Gaemers, Pieter A.M.
13-17 Fossielen en hun ouderdom 1967 Willemse, P.W. & Dalen, A. van
18 Møns klint 1967 Faber, W.
19-24 Grignon, een marien-paleontologisch paradijs 1970 Entrop, Bob
25-42 Bloei en ondergang van de ammonieten 1976 Waesberge, Henri S.J. van
43-54 Baron, een groeve in het Bekken van Parijs 1977 Raven, Han
55-58 Hoe oud is een fossiel ? 1982 Boogert, Andr.
59-60 Een levend fossiel 1982 Land, Jaap van der
61-64 De Kaloot 1982 Boogert, Andr.
65-76 Aptychi, anapthychi en radula's van ammonieten. 1982 Homburg, C.J.
14. Mosdiertjes
1-6 Bryozoa of mosdiertjes 1966 Entrop, Bob
15. Stekelhuidigen
1-6 Zeesterren met vreemde vormen. 1967 Entrop, Bob
7-12 Slangensterren en hun voeding. 1969 Faber, W.
13-20 Doornenkroon, Acanthaster planci L. bedreigt de koraalriffen in de Grote Oceaan. 1970 Faber, W.
21-26 Levensgevaarlijke zee-egels. 1971 Haneveld, G.T.
27-34 Nederlandse onregelmatige zee-egels. 1972 Noordhoek, G.W.
35-42 Zanddolars, Familie: Scutellidae of Mellitidae 1974 Faber, W.
43-46 Gevarieerd menu van de kamster - Astropecten aurantiacus (L.) - 1977 Entrop, Bob
46 Kamsterren. 1977 Faber, W.
47-58 De Europese zonnesterren 1984 Weisscher-Van Rijn, T.J.
59-60 Zeemadeliefjes, nieuwe klasse stekelhuidige. 1986 Faber, W.
16. Holtedieren
1-2 Het houden van zeeanjelieren -Metridium senile (L.)- 1964 Ates, R.M.
3-4 Zee-anemonen, voedsel en voedering. 1965 Entrop, Bob & Ates, R.M.
5-6 Akar-Bahar, wortels der zee. over hoornkoraal. 1970 Haneveld, G.T.
7-14 De voortplanting van zeeanemonen in zeeaquaria. 1972 Entrop, Bob
15-16 Kernexplosies en de groeisnelheid van koralen. 1972 Streefkerk, D.G.
17-19 Fungia scutaria Lam., een groot solitair levend koraal 1976 Mellema, M.
20 Symbiose koraal en worm. 1976 Mellema, M.
21-25 De zeedruif, Pleurobrachia pileus (O.F. Müller) 1977 Goud, Jeroen
26 Vier goed houdbare zeeanemonen voor in het Noordzee-aquarium 1977 Entrob, Bob
27-46 De kruiskwal -Gonionemus vertens A.Agassiz- in de zeegrasvelden van het Grevelingenmeer. 1982 Bakker, C.
47-76 Octocorallia 1985-1986 Weinberg, Steven
17. Sponzen
1-5 Euplectella aspegillum Owen, de bloemenmand van Venus 1978 Entrop, Bob
6 Sponsen 1978 Entrob, Bob
18. Eencelligen
1-2 Rode vloed, explosie van Dinoflagellaten. 1968 Faber, W.
3-4 Het lichten der zee 1971 Noordhoek, G.W.
5-6 Oesterziekte 1976 Faber, W.
7-12 Schuimvorming, algenbloei en groene branding 1986 Doeksen, Gerrit
19. Mariene Flora
1-12 Bekende Nederlandse zeewieren, o.a knotswier, Ascophyllum nodosum, Zeesla, Darmwier, Viltwier. 1974 Mellema, M.
13-16 Bruinwieren -Phaeophyta, Suikerwier -Laminaria saccharina (L.) 1975 Mellema, M.
17-24 Blaaswier -Fucus vesticulosus (L.) en enige verwanten. 1976 Mellema, M.
23-26 Roodwieren, purperwier -Porphyra umbilicalis (L.) J. AG. 1976 Mellema, M.
26 Wat zijn diatomeeën 1976
27-32 Neptunusgras - Posidonia oceanica (L.) 1980 Entrop, Bob
33-38 De invasie van het Japans Bessenwier in Nederland. 1980 Prud' homme van Reine, W.F.
39-44 Zeegrassen 1987 Faber, W.
20. Veldwerk
1-22 Biologisch verzamelen in binnen- en buitenland. 1965 Entrop, Bob
23-24 Het transport van levende zeedieren 1966
25-30 Op reis met een hektrawler. 1968 Gouda, J.J.C.
31-34 Malacologie in Turkeye, Aegeïsche Zee, Bodrum 1969 Entrop, Bob
35-42 Dwalend tussen Keniase koralen 1969 Faber, W.
43-46 Hoogtij, laagtij, doodtij, springtij 1970 Lageman, H.J.
47-52 Plastic allerlei, voor het veldwerk en het practicum. 1970 Entrop, Bob
53-56 Een verzamelreis door Shetland 1971 Bos, A.J.
57-68 Malacologie aan de Costa del Sol in December 1972 Entrop, Bob
69-78 Malacologie aan de Costa del Sol in December (2) 1973 Entrop, Bob
79-82 Het schelpenparadijs Bretagne 1973 Bos, A.J.
83-84 Toeristische verrassing - malakologische verrassing 1975 Goud, Jeroen
85-87 Practische verzameltips 1975 Entrop, Bob
88-90 Houdt de ovale strandschelp in de gaten. Jeugdige Spisula solida (L.) of volwassen Spisula elliptica (Brown)? 1975 Entrop, Bob
91-94 Schelpen zoeken in Florida. 1976 Griede, H.J.W.
95-100 Malacologie in Zuid-Portugal 1976 Entrop, Bob
101-102 Veldwerk en E.H.B.O. 1977 Entrop, Bob
103-106 Ebro-delta 1978 Griede, H.J.W.
107-110 Schelpen verzamelen rondom 'Big Pine Key' in Florida 1978 Sloof, F.
111-114 Een mooi stuk littoraal van ierseke vernield 1979 Entrop, Bob
115-117 Mollusken verzamelen voor het zeeaquarium. 1979 Entrop, Bob
118 Herm Island - Shell Beach 1979 Entrop, Bob
119-120 Op jacht naar 'De Nivea' 1980 Sloof, F.
121-125 De Noordkust van Bretagne, enige notities voor de (beginnende) verzamelaar. 1982 Linden, J. van der
126 Drijvende kluisjes 1982 Faber, Willem
127-128 Schelphoek 1983 Boogert, Andr.
129-130 Vondsten van Groot formaat verzameld op het strand van Sainte Anne la Palud (Bretagne) 1983 Linden, J. van der
130 Onderwaterpen 1983 Faber, W.
131-135 Met een kotter op schelpenvangst in de Noordzee. 1984 Blanken, E.
136 Rolykit, een veilig transportmiddel voor uw vondsten 1984 Faber, W.
137-142 Schelpen verzamelen in de huiskamer, gruis afkomstig uit Saint Jacut en Trébeurden in Noord-Bretagne 1985 Linden, J. van der
143-146 Rifwandeling in Kenia. 1986 Faber, W.
147-150 Met de kotter op schelpenvangst (2) 1987 Blanken, E.
151-153 Enige leuke vondsten uit Bretagne. 1988 Voskuil, Ron P.A.
154 Schelpen verzamelen in Ierland. 1988 Sloof, F.
155-200n Mariene gastropoden van het schiereiland Antibes (Alpes-maritimes, Frankrijk) 1988-1990 Wagner, W.M. & Linden, J. van der
201-218 Verzamelreis naar de Rode Zee in 1988. 1989 Buijse, J.P.
219-230 Verslag van een reis naar Indonesië 1990 Visser, Gerard
21. Aquariologie
1-2 Als het kwik (gevaarlijk) stijgt 1964 Entrop, Bob
3-4 Coltriet TCN-100, houdt het aquarium roestvrij 1965 Entrop, Bob
5-6 De bodemfilter 1965 Logeman, H.J.
7-12 Slakkenbak, het zeeaquarium voor de malakoloog 1967-1968 Entrop, Bob
13-20 Transport van levende zeedieren 1969 Entrop, Bob
21-28 Inrichting en onderhoud van het zeeaquarium 1973 Entrop, Bob
29-36 Aquarium bouw 1974 Logeman, H.J.
37-46 Zeewater 1974 Logeman, H.J.
47-50 Doorluchting in het zeeaquarium 1975 Logeman, H.J.
51-58 Filters 1975 Logeman, H.J.
59-63 Technische hulpmiddelen bij het zeeaquarium 1976 Logeman, H.J.
63-64 Het diatomfilter 1976 Logeman, H.J.
65-74 Zeeaquarium temperatuur 1978 Logeman, H.J.
75-76 Eendenmosselen in het zeeaquarium en hoe ze te voeren 1979 Entrop, Bob
77-84 Vissen voor het zeeaquarium, de hondshaai 1980 Noordhoek, G.W.
77-89 Eten en gegeten worden 1980 Entrop, Bob
88-89 Aquariumpincet - Een handig stuk gereedschap 1980 Entrob, Bob
90 Paarse geleikorst - Botryllius schlosseri (pallas) 1980 Entrob, Bob
91-96 Vissen voor het zeeaquarium, de stekelrog 1982 Noordhoek, G.W.
97-100 Vissen voor het zeeaquarium, de gewone meun 1982 Noordhoek, G.W.
22. Collectietechniek
1-2 Doosjes, doosjes, doosjes, het zorgenkind voor de schelpenverzamelaar. 1964 Panhuyzen, E.A.
3-4 Fossielen van hun laatste ondergang redden 1964 Giessen, D.M. v.d.
1-11 Schelpen ruilen zonder huilen (pagina 5-8 bestaan niet) 1965 Entrop, Bob
12 Collectietips 1965
13-20 Zeewieren, verzamelen, prepareren, bewonderen. 1966-1967 Entrop, Bob
20 Commercieel wieren verzamelen 1967
21-26 Tips voor betere collectietechniek 1968 Entrop, Bob
27-28 Mini-malacologie, gruisonderzoek levert vele kleine soorten op. 1968 Entrop, Bob
29-30 Registratietips 1968 Rodenburg, M.
31-46 Suggesties voor een smaakvol verzorgde collectie. 1971-1972 Entrop, Bob
47-48 Het waardevolle vindplaatsetiket 1972 Entrop, Bob
49-56 Het prepareren van keverslakken 1976 Entrop, Bob
57-69 Prepareren van stekelhuidigen -echinodermata 1977 Entrop, Bob
70 Is uw verzameling waardeloos? 1977 Faber, W.
71-76 Toon uw schelpencollectie er is belangstelling genoeg. 1978 Entrop, Bob
77-80 De inrichting van onze laden met strip 'n klip. 1978 Faber, W.
81-82 Minischelpen in gelatinecapsules. 1979 Faber, W.
83-86 Minivitrinetjes 1982 Faber, W.
86 Waterdichte bakjes 1982 Faber, W.
87-90 Reinigen van kleine en zeer kleine schelpen 1985 Linden, J. van der & Wagner, W.W.
91-94 GYOTAKU, het Japanse 'vis-wrijven' 1986 Goud, Jeroen
23. Mariene philatelie
1-3 Zeemollusken op postzegels 1965 Faber, W.
4-46 Zeemollusken op postzegels 1965-1990
4 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1965
5-6 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1967
7-8 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1969
9-10 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1972
11-12 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1974
13-14 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1975
15-18 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1976
19-22 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1978
23-24 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1979
25-26 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1982
27-28 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1983
29-30 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1984
31-32 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1985
33-34 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1986
35-36 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1987
37-42 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1988
43-44 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1989
45-46 Postzegels met afbeeldingen van zeemollusken. 1990
24. Musea / Aquaria
1-2 Een nieuwe rubriek: Musea / Aquaria 1979 Redactie
3-8 Zeebiologisch museum Scheveningen. 1979 Vermeij, E.P.M.
9-11 Bergen Aquarium Noorwegen. 1982 Goud, Jeroen
12 Biologisch museum in Hurgada, Egypte 1982 Faber, W.
13-14 Noordzee aquarium te Oostende 1985 Annys, A.
15 Haus der Natur in Salzburh, Oostenrijk. 1985 Troost, H.
16 Stichting Bonnet Boerhoop Museum in Broek op Langendijk. 1985 Faber, W.
17-18 Twee zee-aquaria in Cornwall. 1988 Ijkema, T.J.
19-20 Haus der Natur 1988 Faber, W.
21-22 Natuurmuseum Rotterdam 1990 Man in 't Veld, L.
25. Armpotigen
1-8 Armporige of Brachiopoda 1983 Faber, W.
9-50 De fossiele Brachiopoda van Z.W. Nederland met aantekeningen over Terebrulata grandis Blumenbach 1983-1984 Lacourt, A.W.
26. Noordzee-weekdieren
1-62 Noordzee-weekdieren: Gastropoda 1985-1990 Goud, Jeroen
 
27. nooit gebruikt tabblad
28. Literatuur
00/1-00/4 Zeebiologische literatuurlijst 1964
0/1-0/4 Malacologische literatuurlijst 1964-1965
1-4 Boekbesprekingen 1964
5-10 Boekbesprekingen 1965
11-14 Boekbesprekingen 1966
15-20 Boekbesprekingen 1967
21-24 Boekbesprekingen 1968
25-28 Boekbesprekingen 1969
29-32 Boekbesprekingen 1970
33-34 National Geographic artikelen 1919-1970 1970 Faber, W.
35-36 Boekbesprekingen 1971
37-40 Boekbesprekingen 1972
41-48 Boekbesprekingen 1974
49-52 Boekbesprekingen 1975
53-62 Boekbesprekingen 1976
63-66 Boekbesprekingen 1977
67-74 Boekbesprekingen 1978
75-82 Boekbesprekingen 1979
83-90 Boekbesprekingen 1980
91-100 Boekbesprekingen 1982
101-108 Boekbesprekingen 1983
109-118 Boekbesprekingen 1984
119-124 Boekbesprekingen 1985
125-128 Boekbesprekingen 1986
129-136 Boekbesprekingen 1987
137-142 Boekbesprekingen 1988
143-152 Boekbesprekingen 1989
153-158 Boekbesprekingen 1990
29. Varia Maritima
1-4 januari 1964 Diversen
5-8 februari 1964 Diversen
9-12 maart 1964 Diversen
13-18 april-mei 1964 Diversen
extra Nederlands Instituut voor Biologische Leermiddelen nr.14 1964 Diversen
extra Prijslijst Japanse schelpen 1964 Diversen
19-22 juni-juli 1964 Diversen
23-24 augustus-september 1964 Diversen
extra Briefje vertraagde nummers 1964 Diversen
25-26 oktober 1964 Diversen
27-28 december 1964 Diversen
29-30 januari 1965
De Nieuwe Abonnees 29 Redactie
Plastic balletjes als koelers 30 Redactie
31-32 februari 1965
Zwanenburg, een fossielenrijkgebied 31 Jansen, B.
Weer buisjes voorradig 32 Redactie
33-34 maart 1965
Aanvullingen voor Uw Vita Marina - zeebiologische documentatie 33 Redactie
35-38 april/mei 1965
Programma's van de Haagse werkgroepen 35 Redactie
Abonnement 1965 Vita Marina - zeebiologische documentatie 36 Redactie
Rectificaties 1964/1965 36 Redactie
Mededelingen 37 Redactie
Te koop aangeboden 37 Redactie
Waterstanden 38 Redactie
39-40 juni 1965
Haagse werkgroep 39 Redactie
Er worden weer buisjes besteld 39 Redactie
De wereld zonder zon 40 Redactie
Waterstanden 40 Redactie
41-44 juli 1965
Haagse werkgroep 41 Redactie
Van de penningmeester 43 Penningmeester
Beleefd verzoek 43 Bestuur
Aangeboden 43 Diversen
Waterstanden 44 Redactie
45-46 augustus 1965
Tentoonselling over walvissen 45 Redactie
Openstelling van het gerestaureerde Artis-aquarium 45 Redactie
De wereld is een eiland rijker geworden 45 Redactie
Excursie naar het Dolfinarium te Harderwijk 46 Bestuur
47-50 september 1965
Mededelingen Haagse werkgroep 47 Redactie
Het fotograferen bij onze hobby 48 Redactie
Excursie tentoonstelling Walvissen 48 Redactie
Abonnement 1966 49 Redactie
Jacques Yves Cousteau: De zee behoort nu aan de mens 49 Redactie
Waterstanden 49 Redactie
51-52 oktober 1965
Zeemollusken op postzegels 51 Redactie
Abonnee-werf-actie. U kunt geld verdienen 51 Redactie
Van de redactie 52 Redactie
53-54 november 1965
Enquête Vita Marina 53 Redactie
Een kalender met schelpenfoto's gratis 53 Redactie
Waterstanden 54 Redactie
55-56 december 1965
1966 55 Redactie
Enquête 55 Redactie
Abonnee-werf-actie 55 Redactie
Aquarium te koop 56 Diversen
Waterstanden 56 Diversen
57-58 januari 1966
Register 57 Redactie
Zeeuwse zoutwaterfauna sterft in verzoet water 57 Redactie
Waterstanden 58 Jonge, A.J. De
Van onze adverteerders 58 Jonge, A.J. De
Controlestaat voor de in 1965 verzonden pagina's en tabkaarten 58 Jonge, A.J. De
59-60 februari 1966
Waterstanden 59 Jonge, A.J. De
Levende schaalhoren op het Scheveningse havenhoofd gevonden 59 Entrob, Bob
Fossielen gevonden van 720 miljoen jaar oud 60 Redactie
61-64 maart 1966
De Enquête 61 Faber, W.
Waterstanden 64 Jonge, A.J. De
Speciale aanbieding 64 NIBL
65-66 april 1966
Tentoonstelling "Het dierenrijk" 65 Faber, W.
Tabkaarten 65 Redactie
Kunstmatig zeewier en autowrakken 66 Faber, W.
67-68 mei 1966
Expositie 67 Redactie
Nieuws van het Zee-aquarium te Scheveningen 67 Redactie
Anti-kankerstof in haaielever 67 Faber, W.
Literatuur 68 Faber, W.
Weer een Schaalhoren - Patella vulgata L. op het Scheveningse Havenhoofd 68 Entrob, Bob
69-70 juni 1966
Uit de bak en van het strand 69 Redactie
Broodspons - Halichondria panicea (Pallas) in het aquarium 70 Entrob, Bob
71-72 juli 1966
Vissen met de beug 71 Visserij-nieuws
Te koop gevraagd 71 Diversen
- Gedrag kleine platvissoort - 72 RIVO
De zee en haar diepte 72 Redactie
73-76 augustus 1966
Wereld Natuur Fonds 73 Faber, W.
De grote getallen der zee 73 Redactie
Groot en klein 74 Faber, W.
Walvisvangst 75 Faber, W.
Beaufort-schaal 75 Redactie
77-80 september 1966
Aquariumgeschiedenis 77 Faber, W.
Zeevervuiling 78 Redactie
Late vangst 79 Faber, W.
Temperatuur van zeewater op grote diepten 80 Redactie
Voordelig aangeboden boeken 80 Jonge, A.J. De
81-84 oktober 1966
Schildpad en ruimtevaart 81 Het Parool
Vreemde redding 81 Sydney Morning Herald
Zoetwaterfabriek in Zeeland 82 Haagse Courant
Ook een getijdencentrale in Zeeland? 82 Jonge, A.J. De
Drijvende continenten 83 Faber, W.
Bedreigde oceanen 84 NRC
Literatuur 84 Faber, W.
85-86 november 1966
Onze waddenzee 85 Faber, W.
Ongeslachtelijke voortplanting bij Anemonia sulcata (Pennant) 86 W.M.W.
87-90 december 1966
Excursie naar Leiden 87 Redactie
Den Haag is een uniek schelpenmuseum rijker 87-88 Redactie
Controlestaat voor de in 1966 verzonden pagina's en tabkaarten 88 Redactie
Toezending ontbrekende pagina's en tabkaarten 88-89 Redactie
Te Koop 89 Diversen
Een aantal dringende verzoeken aan onze lezers 90 Bestuur
91-92 januari 1967
Waterstanden 91 Jonge, A.J. de
Getijdenschijf 91 Faber, W.
Dubbele pagina's? 92 Faber, W.
Ons bezoek an het Rijksmuseum van de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden 92 Jonge, A.J. de
93-94 februari 1967
Handleiding Vita Marina 93 Redactie
Navito 93 Jonge, A.J. de
Glazen buisjes in bestelling 93 Entrob, Bob
Nieuw visserij-onderzoeksvaartuig 94 Visserij-nieuws
1-4 Handleiding 1967 Redactie
95-96 maart 1967
De toezending van de Vita Marina 95 Redactie
Zomerzegels 1967 95 Otjes, P.J.
Het 3e Europesche Malacologische Congres 96 Redactie
Ruil of koop 96 Diversen
97-98 april 1967
Register 97 Redactie
Pijlstaartolie 97 Faber, W.
Warmbloedige vis 98 New Scientist
Visje kijken in de afslag 98 Redactie
99-100 mei 1967
Xancus of Turbinella 99 Redactie
De Middellandse Zee in Yerseke 100 Entrob, Bob
101-102 juni 1967
Completeer Uw zeebiologische documentatie Vita Marina 101 Redactie
Walvis door inktvis verdronken 101 Redactie
Hoe krijg ik vissen voor de lens 102 Redactie
Waarom geeft het Pekelkreeftje -Artiemia salina- de voorkeur aan zeewater met een zeer hoog zoutgehalte? 102 Redactie
Rectificatie 102 Redactie
Gratis 102 Redactie
103-104 juli 1967
Oceanologische Congres te Moskou 103 J.H.L.
Gedrag van visscholen 104 Redactie
Koude vissen 104 Redactie
105-106 augustus 1967
Ooglens van vliegende vis werkt als bril 105 Het Parool
Vroeg-precambriale algen 106 NRC
107-108 september 1967
Register 107 Redactie
Veel minder haring in de Noordzee 107 Redactie
109-110 oktober 1967
Wie won de Nautilus pompilius? 109 Redactie
Trivia-vondst 109 Redactie
Zeemuseum "Miramar" 110 J.H.L.
111-112 november 1967
Van de administratie 111 Administratie
Bezit u ook de jaargangen 1965 en 1966? 111 Redactie
Dolfijntje gered 112 Het Vaderland
Levende torpedo's 112 J.H.L.
Florida Zeepaardjes 112 J.H.L.
113-114 december 1967
Onze allerbeste wensen 113 Bestuur
De Vita Marina per 1 januari nog fraaier geheel 114 Bestuur
115-116 januari 1968
Ten geleide 115 Redactie
Te koop aangeboden 115 Diversen
Schelpenmuseum "in de schulp" 115 Entrob, Bob
Hydroidpoliepen in aquarium 115 Entrob, Bob
Strombus Gigas L. 116 Faber, W.
Zout en heet 116 Haagse Courant
117-118 februari 1968
Vissen slapen 117 Faber, W.
Juiste contributiebedrag 117 Penningmeester
Literatuur 117 Redactie
Jaarringen in schelpen 118 Het Vaderland
Zwaardvis contra onderzeeër 118 Het Vaderland
Postzegels met zeedieren 118 Entrob, Bob
119-120 maart 1968
Hoogwatertabel 1968 119 Redactie
Zee-onderzoek naar Texel 119 Redactie
Museum "In de Schulp" 119 Entrob, Bob
Walvissententoonstelling 119 Redactie
Mosselen en nachtrust 119 Het Parool
Zeewatertemperatuur en regenval 120 Redactie
Waddenzee - kinderkamer 120 Faber, W.
Ruiladres gevraagd 120 Diversen
Kieuwen voor de mens 120 J.H.L.
121-122 april 1968
Barrière voor haaien 121 Redactie
Revisie mesodesmatidae 121 Redactie
Teerkluitjes 121 G.D.
Contributie 121 Penningmeester
Museum "In de Schulp" 122 Entrob, Bob
Ei-wacht 122 Redactie
Olieslachtoffers 122 Redactie
Inktvissen in de E.E.G. 122 Redactie
Tentoonstelling "De Zee" 122 Redactie
123-124 mei 1968
Fluorescentie 123 Entrob, Bob
D.D.T. in zee 123 Redactie
Tabkaarten 123 Redactie
Fossiel in marmer 124 Redactie
Mosselparasiet 124 Redactie
Laboratorium in Triëst 124 Redactie
125-126 juni 1968
Schelpen als muziekinstrument 125 Faber, W.
Ontkleuring parels 125 Het Vaderland
Zeeotterpelzen 125 Redactie
Dolfinarium Harderwijk 126 Redactie
Mossel en eidereend 126 Redactie
Vissen schrikken niet 126 Visserij
Vakantie-ervaringen 126 Redactie
127-128 juli 1968
Middel en kwaal 127 Het Vaderland
Losbladig verzamelregister 127 Faber, W.
Literatuur 127-128 Faber, W.
Mollusken op postzegels 128 Redactie
Leven op Bikini 128 Algemeen Dagblad
Museum "In de Schulp" 128 Entrob, Bob
129-130 augustus 1968
Slakken contra polio 129 P.J.O.
Vis leeft zonder water 129 Redactie
Over het zeeaquarium en hoe het begon 129-130 Mw. T.G.-T
Orka in Harderwijk 130 Redactie
131-132 september 1968
Plastic zeewier 131 Redactie
Merkwaardige conclusie 131 Redactie
Zee-onderzoek 131 Algemeen Dagblad
Vakantie-ervaringen 132 Redactie
Over het zeeaquarium en hoe het begon (vervolg) 132 Mw. T.G.-T
133-134 oktober 1968
Zeevogelonderzoek 133 Redactie
Zeereservaat 133 Redactie
Orka overleden 133 Redactie
Reuzenhaai gestrand 134 Faber, W.
Zwemtong 134 Redactie
135-136 november 1968
Zeewier als bindmiddel 135 Redactie
Contributie 1969 135 Penningmeester
Aquanauten 135 Het Vaderland
Zeeëngel in Artis 136 Faber, W.
Zwemtong 135 Redactie
Waddengebied 136 Redactie
137-138 december 1968
Vita 1969 137 Redactie
Prof. Slijper overleden 137 Redactie
Lederschildpad aangespoeld 137 Faber, W.
139-140 januari 1969
Tips voor uw Vitaband 139 Redactie
Alsnog gedetermineerd (vervolg artikel "Op reis met een hektrawler") 140 Redactie
Vissen merken onderzee 140 Faber, W.
141-142 februari 1969
Getijtafels 1969 141 Redactie
Kostbare parel 141 Redactie
De zee onze grote vuilnisbelt? 142 Entrob, Bob
Reuzenzeebaars 142 Artisnieuws
143-144 maart 1969
Wrede robbenjacht 143 Faber, W.
Nut van zeewieren voor de mens 143 Entrob, Bob
Te ruil gevraagd 144 Diversen
Jaarringen op koralen 144 Faber, W.
145-146 april 1969
Vernis van schelpen verwijderen 145 Entrob, Bob
Diepduikende zeehonden 145 Naturwissenschaftliche Rundschau
Excursies 145 Tj.
Texel-robbentocht 146 Redactie
Walvistentoonstelling 146 Redactie
Nieuw Dolfinarium 146 Redactie
Succesvolle bescherming 146 International Herald Tribune
147-148 mei 1969
Schelpen zuigen 147 Faber, W.
Literatuur 147 Redactie
Systematiek 147 Faber, W.
Maak er eens melding van! 148 Entrob, Bob
Walvisvangst 148 Redactie
149-150 juni 1969
Bouwen op stevig fundament 149 Entrob, Bob
Juiste adressering 149 Redactie
Excursies 149 Entrob, Bob
Voedzaam water voor vissen 150 Volkskrant
151-152 juli 1969
Excursie Yerseke 151 Tj.
Bruinvissen helpen visvangst 151 Entrob, Bob
Tentoonstelling "De Zee" 151 Faber, W.
Excursie programma 2e helft 1969 152 Tj.
153-154 augustus 1969
Kwik in zeewater 153 Het Vaderland
Omwisselen tabkaarten 153 Redactie
Excursies 153 Tj.
Haringvisserij 153 Redactie
Wat onderwatersporters zouden kunnen doen en... laten 154 Entrob, Bob
Vakantie-ervaringen 154 G.W.N.
155-156 september 1969
Dolfijnen in soorten 155 Haagse Courant
Aquariologie 155 Redactie
Visteelt 155 Faber, W.
Dierlijke echolagen 155 Faber, W.
Excursie-programma 156 Tj.
Vindplaatsen gevraagd 156 P.J.K.B., A.J.K., N.J.v.V.
Schildpad redt drenkeling 156 Redactie
157-158 oktober 1969
Excursies 157 Tj.
Te koop aangeboden 157 Diversen
Nieuw soort kweekparels 157 Haagse Courant
Gestrande dolfijn 157 Faber, W.
Museum Rotterdam 158 Faber, W.
159-160 november 1969
Congres 1970 159 De congrescommissie
Excursieprogramma 159 Tj.
Contributie 1970 159 Het bestuur
Excursieverslag 159 M.M.
Register 160 Redactie
Schelpenmuseum "in de schulp" 160 Redactie
Wat onderwatersporters doen! 160 H.A.v.Vl.
161-162 december 1969
Congres 1970 161 De congrescommissie
Ocenebra erinaceus bij De Hoek 161 Entrob, Bob
Excursie 161 Redactie
Inktvissen in de Nieuwe Maas 162 Faber, W.
Rijksintituut voor natuurbehuur 162 Redactie
Literatuur 162 Redactie
163-164 januari 1970
165-166 februari 1970
167-168 maart 1970
extra 1970 Congres Programma 1970
169-170 april 1970
171-172 mei 1970
extra Museum Schelpenverkoop Weekend 1970
173-174 juni 1970
175-176 juli 1970
extra Excursieprogramma 4e kwartaal 1970 1970
177-178 augustus 1970
179-180 september 1970
181-182 oktober 1970
183-184 november 1970
185-186 december 1970
187-188 januari 1971
extra Excursieprogramma 1e helft 1971 1971
189-190 februari 1971
extra Museum Schelpenverkoop Weekend 1971
191-192 maart 1971
193-194 april 1971
195-196 mei 1971
197-198 juni 1971
199-200 juli 1971
201-202 augustus 1971
203-204 september 1971
205-206 oktober 1971
207-208 november 1971
209-210 december 1971
211-212 januari 1972
213-214 februari 1972
215-216 maart 1972
217-218 april 1972
219-220 mei 1972
221-222 juni 1972
223-224 juli 1972
225-226 augustus 1972
227-228 september 1972
229-230 oktober 1972
225-226 augustus 1972
227-228 september 1972
229-230 oktober 1972
231-232 november 1972
233-234 december 1972
235-236 januari 1973
237-238 februari 1973
239-240 maart 1973
241-242 april 1973
243-244 mei 1973
245-246 juni 1973
247-248 juli 1973
249-250 augustus 1973
253-254 september 1973
253-254 oktober 1973
255-256 november 1973
257-260 december 1973
261-262 januari (1) 1974
263-264 februari (2) 1974
265-266 maart (3) 1974
267-268 april (4) 1974
269-270 mei (5) 1974
271-272 juni (6) 1974
273-274 juli (7) 1974
275-276 augustus (8) 1974
277-278 september (9) 1974
279-280 oktober (10) 1974
281-282 november (11) 1974
283-284 december (12) 1974
285-288 januari (1) 1975
289-290 februari (2) 1975
291-292 maart (3) 1975
293-294 april (4) 1975
295-296 mei (5) 1975
297-298 juni (6) 1975
299-300 juli (7) 1975
301-302 augustus (8) 1975
303-304 september (9) 1975
305-306 oktober (10) 1975
307-308 november (11) 1975
309-310 december (12) 1975
311-312 januari (1) 1976
313-314 februari (2) 1976
315-316 maart (3) 1976
317-318 april (4) 1976
319-320 mei (5) 1976
321-322 juni (6) 1976
323-324 juli (7) 1976
325-326 augustus (8) 1976
327-328 september (9) 1976
329-330 oktober (10) 1976
331-332 november (11) 1976
333-334 december (12) 1976
335-336 januari 1 1977
337-338 februari 2 1977
339-340 maart 3 1977
341-342 april 4 1977
343-344 mei 5 1977
345-346 juni 6 1977
347-348 juli 7 1977
349-350 augustus 8 1977
351-352 september 9 1977
353-354 oktober 10 1977
355-356 november 11 1977
357-358 december 12 1977
359-362 voorjaar 1 1978
363-366 zomer 2 1978
367-372 herfst 3 1978
373-376 winter 4 1978
376-387 1 1979
377a-380 2 1979
381-384 3 1979
385-388 4 1979
389-390 1 1980
391-392 2 1980
393-396 3 1980
397-400 4 1980
401-402/412 januari-december (1-6) 1981
413-414 januari-februari (1) 1982
415-416 maart-april (2) 1982
417-418 mei-juni (3) 1982
419-422 juli-augustus (4) 1982
423-428 september-december (5/6) 1982
429-434 januari-april (1/2) 1983
435-438 mei-augustus (3/4) 1983
439-444 september-oktober (5) 1983
445-448 november-december (6) 1983
449-452 januari-februari (1) 1984
453-456 maart-april (2) 1984
457-460 mei-augustus (3/4) 1984
461-462 september-oktober (5) 1984
463-472 november-december (6) 1984
473-476 juni (3) 1990
Wat waren de slange-eieren van de Druïden 473 Rätsch, C.
30. Register
1-8 1964-1965 1966  
1-11 1964-1966 1967  
1-14 1964-1968 1969  
15-30 1969-1973 1974  
31-46 1974-1978 1978-1979
47-58 1979-1983 1987  
59-76 1984-1990 1990  
 
Mededelingenblad 1985-1990
1-12 1 (jan.-feb.) 1985 Diversen
Vita Marina 2
Congres 1985 3
Bijdrage 1985 3
Laagwater in de weekends 4
Tentoonstelling fossiele schelpen 5
Conus gloriamaris 5
Uit de vloedlijn 6
Het kan verkeren 6
Wat mag waar niet? 6
Tridacna als doopvont 7
Aanbiedingen jaargangen e.d. 8
Periodieken en fotokopieën 9
Landelijke kontakten 10
13-24 2 (mrt.-apr.) 1985 Diversen
Congres 1985 14
Steeds meer Conussen 14
Geologische excursie Antwerpen 15
Schelpen verzamelen aan de Costa Brava 18
Zoekertjes 19
Landelijke contacten 20
Periodieken 20
Laagwater in de weekends 21
Zeebiologisch Museum 22
Aanbieding jaargangen e.d. 24
25-40 3 (mei-juni) 1985 Diversen
Congres '85 26
Een nieuw embleem 28
Excursie verslag Antwerpen 30
Schelpenbegraafplaats 31
Schelpen verzamelen aan de Costa Brava 32
Potvis en rechter 33
Literatuur in het kort 34
Periodieken 35
Laagwater in de weekends 37
Congresformulier 39/40
Landelijke kontakten 36
41-49 4 (juli-aug.) 1985 Diversen
BM congres '85 42
Angaria delphinus 43
Een kostbare aankoop 43
Laagwater in de weekends 44
Literatuur in het kort 45
Periodieken 45
Opgaveformulier congres 47
Bijlage: Congresprogramma  
50-62 5-6 (sept.-dec.) 1985 Diversen
1-12 1 (jan.-feb.) + bijlage Zeebiologisch Museum 1986 Diversen
13-24 2 (mrt.-apr.) 1986 Diversen
25-36 3 (mei-juni) 1986 Diversen
37-44 4 (juli-aug.) 1986 Diversen
45-60 5-6 (sept.-dec.) 1986 Diversen
1-12 1 (jan.-feb.) 1987 Diversen
13-24 2 (mrt.-apr.) 1987 Diversen
25-36 3 (mei-juni) 1987 Diversen
37-48 4-6 (juli-dec.) 1987 Diversen
1-12 1-2 (jan.-mrt.) 1988 Diversen
13-24 3 (apr.-juni) 1988 Diversen
- 3a (apr.-juni) 1988 Diversen
25-36 4-6 (juli-dec.) 1988 Diversen
1-8 1-2 (jan.-apr.) 1989 Diversen
9-20 3 (mei-juni) 1989 Diversen
21-32 4-5 (juli-okt.) 1989 Diversen
33-44 6 (nov.-dec.) 1989 Diversen
1-12 1 (jan.-feb.) 1990 Diversen
13-23 2 (mrt.-apr.) 1990 Diversen
25-36 3 (mei-juni) 1990 Diversen
37-44 4-5 (juli-okt.) 1990 Diversen
45 6 (nov.-dec.) 1990 Diversen
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl