home | nieuwsblad | informatie
Fladen ground en Fladen deep
Laatste wijziging: 26-05-2019

De Fladen ground of Fladengronden is een lager gelegen deel van bijna 30.000 km2 in het centrum van de noordelijke Noordzee tussen Schotland en Noorwegen rond 58°30'N 0°30'O en het behoort tot de de Schotse wateren. Het wordt omgeven door de Shetland en de Orkney eilanden, Forthy mile ground, Viking bank, Utsira hoogte, Devil's hole en de Long Forties. In het noorden van de Fladen ground liggen de zogenaamde Fladen deep of The Holes. Dit zijn enkele valleien in de zeebodem van soms wel 40 km lang en 4 km breed waarvan men vermoed dat ze veroorzaakt zijn door smeltwater van landijs uit een ijstijd.

De naam Fladen is afkomstig uit het Duits en betekent "platbrood". Gemiddeld is het gebied 100 tot 150 meter diep en bestaat voornamelijk uit modder. De stromingen via de Fair Isle doorgang tussen de Shetland- en de Orkney-eilanden en noordelijk van de Shetland-eilanden van water van de Atlantische Oceaan vormen een tegen de klok in draaiende kolk die dit gebied voorziet van sediment uit de omliggende gebieden. In de neergeslagen modder leven veel gravende dieren die zorgen dat de modder voorzien wordt van zuurstof en dat voedingsstoffen vanaf de bodem weer in de waterkolom terecht komen.

Het centrale deel van de Fladen ground inclusief de Fladen deep zijn een Marine Protected Area (MPA).

Kenmerkende soorten

Bloemdieren
Noorse kreeft
Noordkromp
Parathyasira equalis
Noordse garnaal
Moddergarnaal
Brokkelster

Verder komen we er veerachtige zachte koralen (orde Pennatulacea) tegen. In het zuidelijke deel van de Fladen ground is dit Funiculina quadrangularis. Deze soort kan tot 2 meter hoog worden en wordt gebruikt door de brokkelster om hoger in de waterkolom naar voedsel te zoeken.

Bronnen:

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl