home | nieuwsblad | informatie
Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854)
NL Brakwaterpok GB Bay barnacle
×
53576324 0
53576324 0
Lijkt op:Gekartelde zeepok
Kleur:wit
Lichaam:ja 1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
CirriEen soort kromme klauwachtige pootjes
:ja 2
   Aantal:6 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Doorsnede:20 mm
   Hoogte:10 mm
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
   Wandplaten:ja 3
      Aantal:6 3
   Opening:5 hoekig / druppelvormig
   Tergum:ja
      Beschrijving:aan het tergum zit een lang, smal uitsteeksel (spoor)
   Bodem:ja
      Beschrijving:verkalkt; voorzien van radiarie holle kanalen
Habitat:intergetijdengebieden en estuaria; op een harde ondergrond, rotsen, scheepswanden, havenhoofden, schelpen en kreeft-/krabachtigen
   Diepte:≤90 m
   Saleniteit:bijvoorkeur brakwater, maar ook bestand tegen zoet- en zoutwater
   Temperatuur:koude en gematigde streken
Evolutie:vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels 2
Exoot:ja
   Beschrijving:Al lang in onze streken bekend, zeker vanaf de 17de eeuw. Hecht zich makkelijk aan schepen en kan daardoor snel verspreid worden over de wereld. De oorsprong is onzeker en dus cryptogeen.
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond 2
Voortplantingsorganen:Alle pokken hebben een penis en wel het, in verhouding, langste geslachtsorgaan van alle dieren. Als je vast gekit zit aan een ondergrond is het heel moeilijk om aan geslachtelijke voortplanting te doen. Met de lange penis reiken ze naar de pokken in de buurt. Als ze een exemplaar vinden dan is degene die de ander gevonden heeft en penetreert het mannetje. Het ontvangende exemplaar wordt dan het vrouwtje. 2
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven. 2
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is. 2
Websites:
Foto verantwoording:051: © Theo M. Kiewiet; lokatie: Nederland; bron: Strandvondsten - Brakwaterpok
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://www.strandvondsten.nl/zeepokken/Balanomorpha
  3. https://www.strandvondsten.nl/zeepokken/Balanidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl