home | nieuwsblad | informatie
Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758
NL Kleine Jager
×
20140921-IMG_7389_1-lg.png
20140921-IMG 7389 1
×
20140921-IMG_7389_2-lg.png
20140921-IMG 7389 2
 Overzicht 
   
 Het leven 
 Broedgebiedin de poolstreken
 Juveniele fasena 2 jaar krijgen de vogels het volwassen kleed
 VoedselJagen andere vogels (meeuwen, sterns) op om hun hun prooi afhandig te maken. Soms wordt ook de de opgejaagde gedood en opgegeten. Daarnaast eten ze ook vis, afval, eieren, muizen en aas.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Wat vliegt daar? Volledig zakboek van de vogels van Nederland en Midden-Europa - Dobben, Dr. W.H. van ; BV W.J. Thieme & Cie, Zutphen , 1986

 Websites
  1. www.soortenbank.nl

 Foto verantwoording2 vogels waargenomen tijdens de NMV excursie in 2014 op Texel. Foto is gemaakt door Marian Slooff.
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl