home | nieuwsblad | informatie
Stercorarius
NL Jagers
 Overzicht 
 Soorten
Kleine Jager
Middelste Jager
 Determinatie
Grote Jager Geheel donkerbruine vogel ter grootte van een Zilver Meeuw, met witte spiegel op de vleugel en geen gedraaide middelste staartpen?Ja
Middelste Jager Heeft de vogel een zwaar gevormde borst, zijn de middelstestaartpennen afgerond, dubbele lichte vlek op vleugelonderzijde en zijn de stuit en onderstaartdekveren regelmatig gebandeerd?Ja
Kleine Jager Zijn de middelstestaartpennen puntig, een lichte vlek op de vleugelonderzijde, is de kleur van de onderstaartdekveren onregelmatig en vaag gebandeerd?Ja
Kleinste Jager Zeer lange staartpunten?Ja
   
 Het leven 
 Broedgebiedin de poolstreken
 Juveniele fasena 2 jaar krijgen de vogels het volwassen kleed
 VoedselJagen andere vogels (meeuwen, sterns) op om hun hun prooi afhandig te maken. Soms wordt ook de de opgejaagde gedood en opgegeten. Daarnaast eten ze ook vis, afval, eieren, muizen en aas.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Wat vliegt daar? Volledig zakboek van de vogels van Nederland en Midden-Europa - Dobben, Dr. W.H. van ; BV W.J. Thieme & Cie, Zutphen , 1986

 Websites
  1. www.soortenbank.nl

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl