home | nieuwsblad | informatie
Stercorarius Brisson, 1760
NL Jagers
Determinatie
Grote Jager Geheel donkerbruine vogel ter grootte van een Zilvermeeuw, met witte spiegel op de vleugel en geen gedraaide middelste staartpen? Ja
Middelste Jager Heeft de vogel een zwaar gevormde borst, zijn de middelstestaartpennen afgerond, dubbele lichte vlek op vleugelonderzijde en zijn de stuit en onderstaartdekveren regelmatig gebandeerd? Ja
Kleine Jager Zijn de middelstestaartpennen puntig, een lichte vlek op de vleugelonderzijde, is de kleur van de onderstaartdekveren onregelmatig en vaag gebandeerd? Ja
Kleinste Jager Zeer lange staartpunten? Ja
VoedselJagen andere vogels (meeuwen, sterns) op om hun hun prooi afhandig te maken. Soms wordt ook de de opgejaagde gedood en opgegeten. Daarnaast eten ze ook vis, afval, eieren, muizen en aas.
Broedgebiedin de poolstreken
Juveniele fasena 2 jaar krijgen de vogels het volwassen kleed
Websites
  1. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=beschrijving&menuentry=soorten&record=Stercorarius%20pomarinus
Literatuur
  1. Dobben, Dr. W.H. van. (1986). Wat vliegt daar? Volledig zakboek van de vogels van Nederland en Midden-Europa: BV W.J. Thieme & Cie, Zutphen.
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl