home | nieuwsblad | informatie
Sardina Antipa, 1904
 Overzicht 
 Soorten
Sardien
   
 Bouw 
    Kieuwdekselsradiair gestreept
    Kieuwendraderig
    Schubbenongeveer 30 over de lengte
 Rugvinmet een gestraald uiterlijk
 Staartvinmet een gestraald uiterlijk
   
 Anatomie 
 Skeletbeenachtig
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl