home | nieuwsblad | informatie
Sardina Antipa, 1904
Sardien (Sardina pilchardus) Een soort bekend van de Noordzee Ja
Huid:ja
   Schubben:ja
      Beschrijving:ongeveer 30 over de lengte
Mond:ja1
   Vorm:Onderkaak steekt uit ten opzichte van de bovenkaak1
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja
         Oppervlak:radiair gestreept
Vinnen:ja2
   Rugvin:2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Clupeidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl