home | nieuwsblad | informatie
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)
NL Sardien
×
Sardien 0
Sardien 0
Synoniemen:pelser
Lengte:26 cm
Huid:ja1
   Schubben:ja
      Beschrijving:30 in een overlangse reeks
Mond:ja2
   Vorm:Onderkaak steekt uit ten opzichte van de bovenkaak2
Ademhalingsorgaan:ja3
   Kieuwen:ja3
      Vorm:draderig3
      Kieuwdeksels:ja
         Oppervlak:radiair gegroefd
Vinnen:ja3
   Rugvin:3
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk3
   Staartvin:ja3
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk3
   Buikvin:ja
      Beschrijving:onder achterzijde rugvin
Voedsel:plankton-kreeftjes, viseieren, etc.
Habitat:leeft in scholen, trekken in de zomer noordwaarts, en in de winter zuidwaarts. Is een zuidelijke soort die weinig in de Noordzee voorkomt, alleen als er een overvloed is in het kanaal kan de sardien in grote aantallen in de Zuidelijke-Noordzee voorkomen.
Paaitijd:UK: april-november, Golf van Biskaje: december-februari, Portugal: februari-april, Middellandse zee: gehele jaar
Paaigebied:volle zee
Eieren:ja
   Aantal:50.000-60.000
Geboorte:na 2-4 dagen
Geslachtsrijp:3 jaar
   Beschrijving:bij een lengte van 19-20 cm
Levensverwachting:15 jaar
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Sardina
  2. https://www.strandvondsten.nl/Clupeidae
  3. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl