home | nieuwsblad | informatie
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)
NL Sardien
×
sardien-lg.png
sardien
 Overzicht 
   
 Bouw 
 Lengte26 cm
    Kieuwdekselsradiair gegroefd
    Kieuwendraderig
    Schubben30 in een overlangse reeks
 Rugvinmet een gestraald uiterlijk
 Staartvinmet een gestraald uiterlijk
 Buikvinonder achterzijde rugvin
   
 Anatomie 
 Skeletbeenachtig
   
 Het leven 
 Paaigebiedvolle zee
 PaaitijdUK: april-november, Golf van Biskaje: december-februari, Portugal: februari-april, Middellandse zee: gehele jaar
 Eieren50.000-60.000
 Geboortena 2-4 dagen
 Geslachtsrijp3 jaar, bij een lengte van 19-20 cm
 Levensverwachting15 jaar
 Voedselplankton-kreeftjes, viseieren, etc.
 Habitatleeft in scholen, trekken in de zomer noordwaarts, en in de winter zuidwaarts. Is een zuidelijke soort die weinig in de Noordzee voorkomt, alleen als er een overvloed is in het kanaal kan de sardien in grote aantallen in de Zuidelijke-Noordzee voorkomen.
   
 Bronnen 
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl