home | nieuwsblad | informatie
Mugilidae Jarocki, 1822
NL Harders
Harders (Chelon) Een genus bekend van de Noordzee Ja
Mond:ja
   Beschrijving:klein, driehoekig
Sensoren:ja
   Druk:ja
      Zijlijn:nee
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:ja
      Beschrijving:gescheiden
      Aantal:2
   Staartvin:ja1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
Voedsel:fytoplankton, zooplankton en detritus
   Saleniteit 
      Beschrijving:zoet tot zoutwater
   Verspreiding:Zee, rivieren, kanalen en IJsselmeer
      Zomer:langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni
      Winter:open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november
Paaigebied:open water, waarschijnlijk niet ver van de kust
Bevruchtingswijze:uitwendig, pelagisch
Geslachtsrijp:9-11 jaar
   Beschrijving:De genoemde getallen gelden voor de Noordzee
Literatuur:
  • Tessa van der Hammen, HarriĆ«t van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl