home | nieuwsblad | informatie
Mugilidae Jarocki, 1822
NL Harders
Harders (Chelon) Een genus bekend van de Noordzee Ja
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:klein, driehoekig
   Kaken:ja 1
Sensoren:ja
   Druk:ja
      Zijlijn:nee
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:gescheiden
      Aantal:2
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 3
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 5
   Ruggegraat:ja 5
Voedsel:fytoplankton, zooplankton en detritus
   Saleniteit 
      Beschrijving:zoet tot zoutwater
   Verspreiding:Zee, rivieren, kanalen en IJsselmeer
      Zomer:langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni
      Winter:open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november
Paaigebied:open water, waarschijnlijk niet ver van de kust
Bevruchtingswijze:uitwendig, pelagisch
Geslachtsrijp:9-11 jaar
   Beschrijving:De genoemde getallen gelden voor de Noordzee
Literatuur:
  • Tessa van der Hammen, HarriĆ«t van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  2. https://www.strandvondsten.nl/Osteichthyes
  3. https://www.strandvondsten.nl/Teleostei
  4. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  5. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl