home | nieuwsblad | informatie
Chelon Artedi, 1793
Diklipharder (Chelon labrosus) Heeft de vis een verdikte bovenlip Ja
Goudharder (Chelon aurata) Gewone lippen en heeft de vis een geelkleurige vlek op het kieuwdeksel Ja
Dunlipharder (Chelon ramada) Gewone lippen Ja
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Beschrijving:klein, driehoekig 1
   Kaken:ja 2
Sensoren:ja 1
   Druk:ja 1
      Zijlijn:nee 1
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 4
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja 1
      Beschrijving:gescheiden 1
      Aantal:2 1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 6
   Ruggegraat:ja 6
Voedsel:fytoplankton, zooplankton en detritus 1
   Saleniteit: 1
      Beschrijving:zoet tot zoutwater 1
   Verspreiding:Zee, rivieren, kanalen en IJsselmeer 1
      Zomer:langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni 1
      Winter:open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november 1
Paaigebied:open water, waarschijnlijk niet ver van de kust 1
Bevruchtingswijze:uitwendig, pelagisch 1
Geslachtsrijp:9-11 jaar 1
   Beschrijving:De genoemde getallen gelden voor de Noordzee 1
Literatuur:
  • Tessa van der Hammen, HarriĆ«t van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/vissen/Mugilidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://www.strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://www.strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  6. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl