home | nieuwsblad | informatie
Chelon Artedi, 1793
Diklipharder (Chelon labrosus) Heeft de vis een verdikte bovenlip Ja
Goudharder (Chelon aurata) Gewone lippen en heeft de vis een geelkleurige vlek op het kieuwdeksel Ja
Dunlipharder (Chelon ramada) Gewone lippen Ja
Mond:ja1
   Beschrijving:klein, driehoekig1
Sensoren:ja1
   Druk:ja1
      Zijlijn:nee1
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja2
   Rugvin:ja1
      Beschrijving:gescheiden1
      Aantal:21
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
Voedsel:fytoplankton, zooplankton en detritus1
   Saleniteit:1
      Beschrijving:zoet tot zoutwater1
   Verspreiding:Zee, rivieren, kanalen en IJsselmeer1
      Zomer:langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni1
      Winter:open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november1
Paaigebied:open water, waarschijnlijk niet ver van de kust1
Bevruchtingswijze:uitwendig, pelagisch1
Geslachtsrijp:1
   Beschrijving:De genoemde getallen gelden voor de Noordzee1
Literatuur:
  • Tessa van der Hammen, HarriĆ«t van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Mugilidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl