home | nieuwsblad | informatie
Gasterosteus Linnaeus, 1758
Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) Een soort bekend van de Noordzee Ja
Lichaam:staart slank1
Kop:ja1
   Beschrijving:puntig1
Sensoren:ja1
   Licht:ja1
      Ogen:ja1
         Beschrijving:groot1
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja2
   Rugvin:ja1
      Beschrijving:eerste deel bestaat uit stijve, puntige stekels zonder membraan1
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Buikvin:ja1
      Beschrijving:gereduceerd tot een lange, stijve stekel, en 1 of meer zachte stralen1
Literatuur:
  • Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gasterosteidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl