home | nieuwsblad | informatie
Gasterosteus Linnaeus, 1758
Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) Een soort bekend van de Noordzee Ja
Lichaam:staart slank 1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
   Beschrijving:puntig 1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 2
   Kaken:ja 2
Sensoren:ja 1
   Licht:ja 1
      Ogen:ja 1
         Beschrijving:groot 1
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 4
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja 1
      Beschrijving:eerste deel bestaat uit stijve, puntige stekels zonder membraan 1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja 1
      Beschrijving:gereduceerd tot een lange, stijve stekel, en 1 of meer zachte stralen 1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 6
   Ruggegraat:ja 6
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/vissen/Gasterosteidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://www.strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://www.strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  6. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl