home | nieuwsblad | informatie
Clupea Linnaeus, 1758
NL Haringen
Haring (Clupea harengus) Een soort bekend van de Noordzee Ja
Mond:ja1
   Vorm:Onderkaak steekt uit ten opzichte van de bovenkaak1
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja
         Oppervlak:glad
Vinnen:ja2
   Rugvin:ja
      Beschrijving:basis van de buikvin achter de voorzijde van de rugvin
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Clupeidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl