home | nieuwsblad | informatie
Vlaamse Banken
Laatste wijziging: 25-11-2017

Het gebied voor de Franse, Belgische en Nederlandse kust bestaat uit permanent onderwater zijnde zandbanken die lopen vanaf de kust voor Calais tot Hoek van Holland.

Het gebied bestaat uit zandbanken met geulen er tussen. Op de zandbanken treffen we zandgolven en megaribbels aand. Omdat het gebied permanent in beweging is heeft het geen heel rijke bodem fauna. Het is wel rijk aan vis en kent relatief grote aantallen roodkeelduiker, dwergmeeuw en grote stern. Ook komen er zeehonden en bruinvissen voor.

Het hoogte verschil tussen trog en bank varieert tussen de 5 en 20 meter, ondiepste deel NAP -6, diepste deel NAP -35. De banken verplaatsen zich niet of nauwelijks. De postities nu en op oude kaarten is min of meer hetzelfde.

Doordat dit een dynamisch gebied is komen er zandgolven voor die vanuit de troggen via de flanken tot over de toppen van de zandbanken lopen. Deze zandgolven kunnen tot 8 meter hoog worden en staan dwars op de getijdestroom en dus haaks op de banken.

Vlaamse banken

Voor Calais begint een banken systeem die iets scheef op de kust staat in een Zuidwest naar Noordoost richting, dus iets tegen de klok in ten opzichte van de getijstroom. Deze banken noemen we de Vlaamse banken en zijn de Ridens de Calais, Out Ruytingen, Oost Dyck, Buiten ratel, Kwintenbank, Middelkerke bank, Oostende bank

Hinderbanken

De hinderbanken liggen min of meer in het verlengde van de Vlaamse banken, maar dan verder op zee. Ook deze banken zijn ten opzichte van de getijstroom tegen de klok in gedraaid. Dit gebied bestaat uit de Fairy bank, Westhinder, Noordhinder, Oosthinder, Bligh bank.

Zeeland banken

In Nederland en België ligt een gebied met banken die parallel liggen aan de kust. Dit worden Zeeuwse banken of Zeeland banken genoemd.

De Steenbanken, Middelbank, Schouwenbank, Buitenbanken, Schaar, Rabsbank en de Thorntonbank.

De kern van bijna al deze banken bestaat uit fijn zand met schelpen uit de openzee, dus geen wadafzettingen. Ze zijn vermoedelijke allemaal gevormd door getijstromingen, van de Schouwenbank is dit bekend, en hebben een ouderdom van ongeveer 5000 jaar.

Het leven op de toppen van de banken in schaars daar deze het meest in beweging worden gebracht door de golven. Via de flanken naar de troggen wordt het bodemleven bepaald door de korrelgrote van het zand. In grofzandig gebied treffen we Ophelia aan, in fijnzandig gebied Nepthys en in fijnzandig met een weinig slib Abra.

Vissen houden zich voornamelijk op in de geulen, waar de volgende soorten voorkomen: grondel, schol, dwergtong, schar, schurftvis, pitvis, wijting, kleine pieterman, tong en steenbolk. Qua schelpendieren is het verhaal vrij simpel we treffen er de Amerikaanse Zwaardschede en de Ovale en Stevige strandschelp aan.

Kustbanken

Langs de Belgische kust liggen ook nog een aantal banken dicht tegen de kust aan. Deze worden de Kustbanken genoemd.

Bronnen:

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl