home | nieuwsblad | informatie
Suppletie Delfland 2008/2009
Laatste wijziging: 24-03-2011

Eind januari wilde ik naar het strand. Een strand waar we nog niet eerder geweest waren, iets nieuws. De keuze viel op Hoek van Holland. Tot onze verrassing waren ze met zandsuppletie bezig. Het bleek te gaan om een project waarbij van 10 tot 15 kilometer uit de kust zand werd aangevoerd om het strand tussen Hoek van Holland en Den Haag op te hogen. Ze waren november 2008 gestart en het project loopt tot 2011. Daar er alleen de wintermaanden wordt gewerkt eindigt het project in maart 2009 bij 's-Gravenzande. Voor meer informatie zie: http://www.delflandsekust.nl/

Daar wij nog nooit op dit strand geweest zijn weten we niet wat het natuurlijke vondstenbereik is, toch proberen we middels dit verslag een beeld te geven van de vondsten uit de zandsuppletie. Het opgespoten zand zelf geeft moeilijk zijn rijkdom prijs. Dankzij de sterke oostenwind van de eerste dag (31 januari 2009) vonden we op de bergen veel halfgeknotte strandschelpen en opvallend veel stevige strandschelpen en een enkele mantel. De vloedlijn en de eblijn gaven echter veel meer prijs. Door het spoelen van de zee was het makkelijker zoeken. We hebben ons dan ook gericht op het stuk strand tussen de vloedlijn en de zee, ondanks dat er dan ook gewone aanspoelsels tussen kunnen zitten.

Zaterdag 31 januari 2009 er stond een harde ijzig koude noord-oosten wind. Veel schelpen aan de vloedlijn waren ondergestoven en we hebben ons dus op de eblijn moeten richten. Van de badweg (eb) zijn we naar de vlughtenburglaan gelopen

Hele stukken met heel veel meloenkwalletjes:

De meloenkwalletjes hebben waarschijnlijk alleen te maken met de al vele dagen waaiende sterke oostenwind, en niets met de zandsuppletie.

Van de vlughtenburglaan zijn we na het eten terug gelopen over een stuk opgespoten strand.

Maar door de vondsten armoede (een enkele mantel) toch besloten om de waterkant weer te volgen, het was inmiddels opkomend water.

Wij zijn doorgelopen tot aan de dijk.

Via de dijk naar de duinrand (opgespoten zand) en terug naar de badweg.

Vrijdag 6 februari 2009 was het rustig weer met een zwakke oostelijke wind.

Waar we de vorige keer gestopt waren gingen we nu verder, dus vanaf de nieuwlandsedijk naar de strandweg. We liepen via de vloedlijn heen tot aan de suppletie welke even voorbij de strandweg was.

Via de eblijn zijn we terug gelopen.

Zaterdag 14 februari 2009 was het rustig en mooi weer. Er was een zwakke noord-noord-westen wind.

De eerste etappe was van de afgang strandweg (eblijn) naar de zandsuppletie. Door het zoeken hadden we de waarschuwingsborden aan de vloedlijn volledig over het hoofd gezien, dus konden we de suppletiebuis vrij dicht naderen.

Gelukkig werden we op tijd gewaarschuwd door de werklui dat de suppletie weer zou beginnen en zijn we via de vloedlijn teruggelopen tot de waarschuwingsborden.

Via het duin zijn we naar de noordkant van de suppletie gegaan om te zoeken in het "uitstroom gebied". Daar lagen heel veel nog levende fuikhorens en glanzende tepelhorens.

Via de eblijn verder gelopen naar de tweede strekdam en toen via de vloedlijn terug naar het punt van suppletie.

De vloedlijn gevolgd tot de afgang strandweg en vanaf daar de eblijn naar afslag vlughtenburg.

De laatste etappe was de vloedlijn naar afgang strandweg.

15 maart

2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl