home | nieuwsblad | informatie
Kijkduin
Laatste wijziging: 08-02-2018

8 december 2012 waren we op het strand van Kijkduin voor een wandeling naar Monster. Het was stralend mooi weer.

Kijkduin 8 dec 2012 Dennis Leeuw

Een wandeling van Kijkduin naar Monster bij stralend mooi weer.

 • 10 afgeknotte strandgapers (8 doubletten waarvan 1 met sifo-huls, 2 losse kleppen, 2 losse sifo-hulzen)
 • 1 pleistocene strandschelp
 • 1 gedoornde hartschelp (fossiel)
 • 1 geknobbelde hartschelp
 • 2 paardenzadel
 • 1 bataafse stroommossel
 • 1 grijze tapijtschelp
 • 1 wenteltrap (lijkt fosiel)
 • 1 kokkel (doublet)
 • 2 verdikte fuikhoren
 • 1 Dosinia sp.
 • 2 onbekende horens

Kijkduin 2 apr 2010 Dennis Leeuw

Bezoek aan Kijkduin ivm suppletie Delfland:

 • 4 wijde mantels (1 vers)
 • 2 fuikhorens
 • 1 otterschelp (oud)
 • 6 noorse hartschelpen
 • 4 stevige strandschelp
 • 2 venusschelp
 • 1 pleistocene strandschelp (beschadigd)
 • 1 gedoornde hartschelp (fosiel + 1 vers fragment)
 • 3 brakwater kokkel
 • 2 platte slijkgaper
 • 1 tepelhoren
 • 2 oester
 • 6 nonnetjes
 • 1 trapgevel
 • 1 grote strandschelp (juveniel)
 • 1 zaagje
 • 2 wenteltrappen
 • 1 slanke zwaardschede (vers)
 • 2 liter gruis met daarin:
  • 2 ruwe alikruiken
  • 1 slank traliehorentje (zonder sculptuur)
  • 2 wulkjes
  • 7 wenteltrappen (zeer juveniel)
  • 4 gekielde cirkelslak
  • 2 trapgevel
  • 2 trapgevel achtigen
  • 3 wijde mantels
  • 10 nonnetjes
  • 6 geplooide rotsboorders
  • 4 witte dunschalen
  • 21 kokkels
  • 4 kleine platschelp
  • 13 zaagjes
  • 3 venusschelp
  • 1 melkwitte arkschelp (doublet)
  • 27 mossels
  • 26 ovale zeeklitschelp
  • 145 tweetandschlepje
  • 1 rechtsgestreepte platschelp (juveniel)
  • 2 schijfhoren sp.
  • 14 glansslak achtigen
  • 2 zoetwater nerieten
  • 160 barnsteen slakjes (1 vers)
  • 7 mostonnetjes
  • 6 onbekend (land)

kijkduin 22 jan 2010 Dennis Leeuw

Zandsuppletie delfland Kijkduin, van de gewone fuikhoren lagen er duizenden:

 • 9 wenteltrappen (bij thuiskomst bleek er 1 nog een beestje te bevatten)
 • 1 spoelhoren
 • 1 noordhoren (juveniel, determinatie niet zeker)
 • 5 tepelhorens
 • 2 alikruiken
 • 3 prismatische dunschalen
 • 1 arkschelp
 • 1 rechtsgestreepte dunschaal
 • 2 witte dunschalen
 • 6 platte slijkgapers
 • 1 noordse hartschelp
 • 1 geknobbelde hartschelp
 • 2 tapijtschelpen (1 doublet)
 • 1 grijze tapijtschelp
 • 4 stevige strandschelpen
 • 1 grote zwaardschede
 • 2 zeeklitten
 • 2 slangsterren
 • 1 helmkrab
Uit verzameld uit van verschillende gruisbankjes kwam nog:
 • 6 gewone fuikhorens
 • 6 fuikhorens (juveniel)
 • 2 tepelhorens
 • 3 glanzende tepelhorens
 • 2 trapgevels met boorgaatje
 • 1 trapgevel zonder boorgat
 • 3 wenteltrappen (juveniel)
 • 1 wulk (juveniel)
 • 2 huisjes uit de poelslak familie
 • 4 wadslakjes
 • 7 kokkels (juveniel)
 • 4 halfgeknotte strandschelpen (juveniel, doublet)
 • 4 witte dunschalen
 • 26 tweetand schelpjes (5 doublet)
 • 7 wijde mantels (juveniel)
 • Veel strandschelp broedval schelpjes

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl