home | nieuwsblad | informatie
Solen marginatus Pulteney, 1799
NL Messchede
×
messchede-lg.png
messchede
×
messchede_binnen-lg.png
messchede binnen
 Overzicht 
 BeschrijvingVerhouding lengte tot hoogte 6:11
 Vindplaatsenoude kleppen zijn niet zeldzaam langs de gehele kust, verse kleppen zijn bekend van Walcheren, verse doubletten zijn zeer zeldzaam3
 TijdvakEem1
   
 De Schelp 
 Basis vormlanggerekt
    Hoogte22 mm
    Lengte150 mm
    Semidiameter10
    Diktestevig, ondoorschijnend
    Bovenrandrecht1, parallel aan onderrand3
    Onderrandrecht1, parallel aan bovenrand3
    Voorrandgapend1
    Achterrandgapend1, schuin naar voren of recht afgesneden3
    Apexdicht bij de voorrand, niet uitstekend1
 Periostracum
    Periostracum dikteresistent
    Periostracum kleurgroengeel
    Periostracum structuurglanzend
 Ostracum
    Ostracum kleurwit, geel of lichtbruin met gekleurde strepen of banden1,3
    Ostracum structuurVoor en achter de kiel een verschillende structuur. De voorkant lopen de groeilijnen in de lengte richting van de schelp aan de achterkant haaks op de lengte richting. Vlak achter de voorrand, en parallel met deze, een groeve.1
    Oppervlakte sculptuurde kiel scheidt twee velden van verschillende structuur en tekening
    Kielvan de apex naar de achter beneden hoek1
    Binnenkant kleurwit1
    Binnenkant structuurverkalkt, met porceleinachtige glans1
 Slot
    Ligamentongeveer een kwart van de totale lengte innemend1
    Nymfvlak achter de voorrand, en parallel met deze, loopt bij sommige soorten een diepe groeve
    Tensilium plekongeveer een kwart van de gehele lengte innemend
    Slottanden1
    Cardinale tanden11
    MantelbochtDiep1, raakt het achterste spierindruksel3
 Sluitspieren
       Voorste sluitspierindruksellangwerpig ovaal, ongeveer evenlang als het ligament en met vanuit de top stralende groefjes3
       Achterste sluitspierindrukselkort, vrij ver van de achterrand
   
 Het Weekdier 
    Mantelrander is geen vierde mantelopening1
    SiphonenVrije deel is kort1
    Voet vormgroot, cilindrisch, een het einde verdikt
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 VoortbewegingIngraven: Als de messchede plat op het zand licht, graaft deze zich met een bocht in het zand in, zodat hij zich rechtstandig kan ingraven door de voet snel uit te steken en met de spitse punt in het zand te drijven. Vlak achter de punt vormt zich dan een verdikte zone. Hierna herhaalt zich deze beweging tot de voet tot zijn maximale lengte is uitgestoken. Daarna zwelt de punt sterk op tot een soort tolvorm, die werkt als een anker. Nu trekt de voet de schelp omlaag. Voor de contractie van de voet sluit de schelp zich zoveel mogelijk. Op het moment dat de voet zich krachtig samen trekt wordt het water uit de schelpruimte via de siphonen naar buiten geperst.1
 HabitatIn het sublitoraal, ondiep water.2
 VerspreidingWestkust van Europa van Zuid-Noorwegen tot bij de Azoren. Ook in de Middellandse Zee en in de Zwarte Zee. Niet in de Oostzee.1
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

  2. Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften - Craeymeersch, J.A. & M.R. van Stralen & J.W. Wijsman & J. Kesteloo & J. Perdon & I. de Mesel ; IMARES , 31 december 2007

  3. Zwaardscheden en mesheften (nr.29) - Moerdijk, Peter W. ; SWG / KNNV / NJN / JNM , 2000

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl