home | nieuwsblad | informatie
Solen Linnaeus, 1758
 Overzicht 
 Soorten
Messchede
   
 De Schelp 
 Basis vormsmal, langgerekt, recht of iets gebogen
    Diktestevig, ondoorschijnend
    Voorrandrecht, gapend
    Achterrandrecht, gapend
    Apexdicht bij de voorrand
 Periostracum
    Periostracum dikteresistent
    Periostracum kleurgroengeel
    Periostracum structuurglanzend
 Ostracum
    Ostracum kleurwit met gekleurde strepen of banden
    Oppervlakte sculptuurde kiel scheidt twee velden van verschillende structuur en tekening
    Kielvan boven-voorzijde tot achter-onderzijde
    Binnenkant kleurwit, bij jonge exemplaren schermert de tekening van de buitenkant door
    Binnenkant structuurkalkachtig, soms met porseleinen glans
 Slot
    Ligamenttensilium
    Nymfvlak achter de voorrand, en parallel met deze, loopt bij sommige soorten een diepe groeve
    Tensilium plekongeveer een kwart van de gehele lengte innemend
    Slottanden1
    Cardinale tanden1
    Mantelbochtdiep, vrij ver van de achterrand
 Sluitspieren
       Voorste sluitspierindrukselzeer langgerekt
       Achterste sluitspierindrukselkort, vrij ver van de achterrand
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandvergroeid, op de openingen voor voet en siphonen na
    Siphonen2, grotendeels vergroeid, uiteinden vrij
    Voet vormgroot, cilindrisch, een het einde verdikt
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 HabitatLevend in bijna vertikale houding, het vooreinde benedenwaarts, siphonen aan de grens van bodem en water.
 VerspreidingMeeste zeeën van de wereld, vooral in de tropen.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl