home | nieuwsblad | informatie
Veneridae
Determinatie

1De mantelrand loopt gelijk of bijna gelijk met de onderrand van de mantelbocht:Ja, ga naar 2
  Nee, ga naar 5
2Mantelrand en onderrand van de mantelbocht lopen samen en het oppervlak van de schelp kent fijne lijntjes die van uit de top naar de onderrand lopen? Ja, Tapijtschelp (Venerupis senegalensis)
3Is de schelp afkomstig uit een holte in steen, hout of veen en heeft deze een wat grovere structuur, en is hij iets langgerekter dan de vorige soort? Ja, Holte tapijtschelp (Venerupis saxatilis)
4Mantelrand en onderrand van de mantelbocht lopen parallel aan elkaar en er zijn geen lijntjes vanuit de top naar de onderrand? Ja, Gevlamde tapijtschelp (Paphia rhomboides)
5 Alleen fijne lijntjes vanuit de top naar de onderrand?   Ja, Grijze tapijtschelp (Venerupis aurea senescens)
      Nee, Ruditapes
 Overzicht 
   
 De Schelp 
 Periostracum
 Ostracum
    Lunuladuidelijk
    Areoladuidelijk
    Areaduidelijk
 Slot
    Mantelbochtduidelijk
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl