home | nieuwsblad | informatie
Solenoidea
NL Scheermessen
Determinatie

Messchede (Solen marginatus) Is de schelp vrijwel recht met een duidelijk gleuf evenwijdig aan de voorrand, het voorste spierindruksel is korter dan het ligament en er zijn geen laterale tanden? Ja
Sabelschede (Phaxas pellucidus) Achterste spierindruksel raakt de mantelbocht en het voorste spierindruksel ligt voor het grootste deel achter de top?
Pharus legumen Achterste spierindruksel raakt de mantelbocht en het voorste spierindruksel licht vrijwel geheel voor de top? Alleen fossiel Ja
(Ensis) Het achterste spierindruksel raakt de mantelbocht niet? Ja

Notities:

Phaxus hebben een vierde opening in de mantel.

Bronnen:

  • http://www.anemoon.org/anm/etymologie/zeeschelpen/ensis
  • Bruyne, R.H. de en Th. W. de Boer, Schelpen van de Waddeneilanden, Fontaine Uitgevers, 2008
  • Wesselingh, F.P. et al, Fossiele schelpen van de Nederlandse kust, Naturalis, 2010
  • Severijns, Nathal, Eenvoudige sleutel met afbeeldingen voor de West-Europese mesheften (Solenidae) en zwaardscheden (Pharidae), Edegem (Belgium)
  • http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/242/687/59.abstract
  • http://home.hccnet.nl/pm.jansen/animals/mesheft.htm

 Overzicht 
 BeschrijvingScheermessen is een verzamelnaam voor een groep schelpen die langgerekt zijn. De naam is afkomstig uit de visserij en is dus geen officiele naam. Scheermessen bestaan in de Noordzee uit twee families nl. de Solenidae en de Pharidae. Bij beide families is de schelp, en dus ook de mantel, verlengd naar de achterkant. Dit betekend dat de top aan de voorkant zit. Het ligament is extern en ligt volledig achter de top. Verder hebben alle scheermessen in de linkerklep 2 cardinale tanden en 1 cardinale tand in de rechterklep.
   
 De Schelp 
 Periostracum
 Ostracum
 Slot
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Voedselplankton
 HabitatZij leven rechtop ingegraven in het zand. Met hun krachtige voet kunnen ze zich snel ingraven. Tijdens de vloed komen de boven het zand met hun siphonen om zich te voeden. Bij de eb graven ze zich weer in soms tot wel 50 cm diep.
   
 Bronnen 
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl