home | nieuwsblad | informatie
Petricola Lamarck, 1801
 Overzicht 
 Soorten
Amerikaanse boormossel
   
 De Schelp 
 Basis vormSchelp nootvormig, kort-ovaal of lang-ovaal, dikwijls onregelmatig gevormd
    Dikteniet doorschijnend
    Bovenrandgebogen bij korte schelpen en recht bij de lange schelpen
    Onderrandgebogen bij korte schelpen en recht bij de lange schelpen
    Voorrandregelmatig rond
    Achterrandregelmatig rond, gapend
    Apexver vooraan
 Periostracum
 Ostracum
    Ostracum kleurWit, of geelachtig, of licht vleeskleurig
    Ostracum structuurzonder glans
    Parallelle sculptuurlijnen
    Haakse sculptuurribben, die bij enkele soorten plaatselijk zeer sterk ontwikkeld zijn en door schubben of stekels een raspstructuur krijgen.
    Lunulaniet duidelijk
    Areoladuidelijk
    Areaniet duidelijk
 Slot
    Ligamentuitwendig
    Tensilium vormkort
    Cardinale tanden1, 2, of 3
    Mantelbochtja, duidelijk, die bij vele soorten tot aan het midden reikt
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandgrotendeels vergroeid
    Siphonenzeer groot, aan de basis vergroeid verder vrij
    Voet vormklein
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Habitatleven in spleten of gangen van rotsen (hierdoor raakt hun schelp vaak vervormd). Ook zijn er soorten die in hout, veen of stijve klei boren.
 VerspreidingTropen, Noord-Atlantische en Noord-Pacifische Oceaan, bij Australië
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl