home | nieuwsblad | informatie
Kustzones
Laatste wijziging: 12-01-2018

Op een zandstrand zijn de zones vrij simpel. We hebben een vloedlijn, en de eblijn en misschien is er nog een oude stormvloedlijn te zien, dan hebben we het wel gehad.

Op rostkusten, of bij dijken, havens en andere kunstmatige rotskusten, is dit anders. Doordat eb en vloed in zo'n keurige regelmaat voorkomen hebben plant en dier zich hierop aangepast en heeft elk zijn eigen niche gekozen. Dit kunnen we aan deze harde kusten zien doordat het zones oplevert:

Litoraal
Extralitoraal Zout verdragende planten zoals bijvoorbeeld Helm of de Blauwe Zeedistel
Supralitoraal Korstmossen
Eulitoraal
Hoogste Hoogwater Springtij (HHS)
Gemiddeld Hoogwater Springtij (GHS)
Mediolitoraal Gemiddeld Hoogwater (GH)
Hoogste Hoogwater Doodtij (HHD)
Gemiddeld Hoogwater Doodtij (GHD)Hierboven nemen pokken snel af
Gemiddeld Laagwater Doodtij (GLD)
Laagste Laagwater Doodtij (LHD)
Gemiddeld Laagwater (GL)
Gemiddeld Laagwater Springtij (GLS)
Laagste Laagwater Springtij (LHS) Vanaf hier, als er al sprake is van een zonering dan, wordt de zonering voornamelijk bepaald door de hoeveelheid licht die doordringt in het water. We komen dus eerst de bruinwieren en misschien nog wat groenwieren tegen, daarna de roodwieren en daaronder alleen nog dieren.
Sublitoraal
Natuurlijk zijn de zones niet scherpafgebakend daar bijvoorbeeld een hoogwater ook nog beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de wind, luchtdruk en de temperatuur en ook regen zijn invloed kan hebben omdat dan opeens erg veel zoetwater wordt aangevoerd. Maar over het algemeen zijn de verschillende zones wel te herkennen.

Extralitoraal

Hier komt geen zeewater meer, maar het leven heeft hier nog wel last van zout in de lucht. In Nederland en België gaat het dan vooral om de duinen.

Supralitoraal

Het supralitoraal of spatzone ligt boven het Hoogste Hoogwater Springtij (HHS) en heeft dus alleen zoute invloeden van stuivend water en aan de onderkant van deze zone een enkele stormachtige hoge vloed.

Aan de onderkant van deze zone vinden we pokken daar boven komen we voornamelijk korstmossen tegen.

Eulitoraal

Het eulitoraal ligt tussen het GHS (gemiddeld hoogwater springtij) en het GLS (gemiddeld laagwater sprintij). Het is dus een gebied dat één keer per maand zeker overstroomd wordt door water.

Mediolitoraal

Dit is het gebied tussen gemiddeld hoogwater (GH) en gemiddeld laagwater (GL). Het zal dus elke dag overstroomt worden door zeewater.

Sublitoraal

Het sublitoraal ligt onder de Laagste Laagwater Springtij (LLS) en is dus permanent ondergedompeld onder water.

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl