home | nieuwsblad | informatie
Daktyliophorae
 Overzicht 
 Soorten
 Determinatie
Scapulatae Heeft de medusa een extra paar mondplooien (Scapulet) aan de basis van elke arm (totaal 8 paar), heeft hij 16 radiale kanalen die allemaal tot aan de rand van de hoed lopen en heeft hij 4 aparte subgenitiale openingen? De medusa kan wel of geen ringkanaal hebben. Ja
Inscapulatae Heeft de medusa geen extra paar mondplooien aan de basis van elke arm, rijken niet alle, 16 of 32, radiale kanalen tot aan de rand van de hoed en is er een continue genitiale "porticus"? Er is altijd een permanent ring kanaal. Ja
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Poliep 
 Kolonie
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
    Sarcothecae
    Gonothecae
 Poliepen
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl