home | nieuwsblad | informatie
Scapulatae
 Overzicht 
 Soorten
 DeterminatieRhizostomatidae
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
    Mondopening aantalmeer dan 1
    Mondopeningniet centraal
       Mondarmen aantal8
 Tentakels
 RandtentakelsNee
 Zintuigen
 Zintuig locatietussen de kloven in de rand
   
 Poliep 
 Kolonie
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
    Sarcothecae
    Gonothecae
 Poliepen
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Het leven 
 Symmetrieradiair symmetrisch
 Voortplantinggeslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling)
 Eet gewoontegebruiken sluim om voedsel te vangen
   
 Bronnen 
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl