home | nieuwsblad | informatie
Vita Marina Magazine
Laatste wijziging: 20-01-2019

De Stichting Biologia Maritima heeft vanaf 1991 tot 2001 het magazine Vita Marina uitgegeven. Het verscheen als Engels en Nederlandstalig blad volledig gericht op schelpen. Naast de Vita Marina verscheen ook Spirula een mededelingenblad volledig in het Nederlands.

Waar mogelijk zijn de gescande artikelen voorzien van doorzoekbare tekst. Deze tekst is gemaakt door gebruik te maken van een techniek die OCR heet. OCR probeert om een plaatje om te zetten naar tekst, afhankelijk van de qualiteit lukt dit beter of slechter. We hebben ons best gedaan om het beste uit het beschikbare materiaal te halen, voor tips en adviezen voor betere resultaten houden we ons altijd aanbevolen.

Het scanwerk en de omzetting via OCR is gedaan door Stichting Historic Future, Ron Ates, Rykel de Bruyne en Inge van Lente en Dennis Leeuw. Tevens onze dank aan Stichting Anemoon voor het gebruik van hun materiaal en aan Muzee voor hun hulp bij het verzamelen van materiaal.

Maar de grootste dank gaat uit naar alle schrijvers die hun toestemming hebben gegeven voor deze herpublicatie van hun artikelen. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Wij hebben gepoogd alle rechthebbende te achterhalen. Mocht U van mening zijn rechten te kunnen doen gelden dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info@strandvondsten.nl

Alle tijdschriften zijn te downloaden als PDF. Voor de jaargangen 1991-2001 is het plaatje aan de linker kant de link naar de PDF. Klik op het plaatje om de PDF te lezen.


Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 41 nummer 1 (1991)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 41 nummer 1 (1991)
3-48Review of the European Pectinidae / Overzicht van de Europese Pectinidae (Mollusca: Bivalvia)Wagner, Howard-Paul
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 41 nummer 2 (1991)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 41 nummer 2 (1991)
49-55The recent species of the genus Eburna Lamarck, 1801 / De recente soorten van het geslacht Eburna Lamarck, 1801 (Mollusca: Gastropoda: Olividae)Voskuil, Ron P.A.
56-72The taxonomy of the genus Trachycardium (Part 1) with descriptions of three new species / De naamgeving van het geslacht Trachycardium (Deel 1) met beschrijving van drie nieuwe soorten (Mollusca: Bivalvia: Cardiidae)Voskuil, Ron P.A. & Onverwagt, W.J.H.
73-84The recent species of the family Aporrhaidae / De recente soorten van de familie Aporrhaidae (Mollusca: Gastropoda)Kronenberg, G.C.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 41 nummer 3-4 (1991)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 41 nummer 3 (1992)
85-100 A malacological encounter with northern Norway / Een malacologische kennismaking met Noord Noorwegen   Herschberg, J.B.
101-113Collecting shells on the Cape Verde Islands / Schelpen verzamelen op de Kaapverdische Eilanden  Buys, J.-P.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 41 nummer 4 (1992)
115-137 The genus Harpa Röding, 1998 (Mollusca: Gastropoda: Harpidae) / Het geslacht Harpa Röding, 1998 (Mollusca: Gastropoda: Harpidae)   Berkhout, J.
138  Boekbespreking: Revision of the Strombina-Group (Gastropoda: Columbellidae), Fossil and Living. Jung, Peter  Kronenberg, Gijs
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 42 nummer 1 (1993) inclusief Spirula
3-10On the identity of Strombus decorus and Strombus persicus, with the description of Strombus decorus masirensis n. spp. and a note on Strombus fasciatus / De identiteit van Strombus decorus en S. persicus, en de beschrijving van S. decorus masirensis n. ssp. met een opmerking over S. fasciatus (Gastropoda: Strombidae)Moolenbeek, R.G. & Dekker, H.
11-32Revisie van het ondergeslacht Doxander Iredale, 1931, inclusief een nomen novum voor Strombus turritus en de beschrijving van een nieuwe ondersoort van de Filippijnen (Gastropoda: Strombidae)Man in 't Veld, L. & Visser, G.J.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 42 nummer 2 (1993) inclusief Spirula
33-40Marine Molluscs of the Galápagos Islands. Gastropoda - I. families Haliotidae and Scissurellidae / Mariene weekdieren van de Galapagos Eilanden - I. Families Haliotidae en ScissurellidaeFinet, Y.
41-56On the identity of Lambis wheelwrighti Greene, 1978 and L. arachnoides Shikama, 1971 / Over de identiteit van Lambis wheelwrighti en L. arachnoides Shikama, 1971 (Gastropoda: Strombidae)Kronenberg, G.C.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 42 nummer 3 (1994) inclusief Spirula
57-103A review of the Personidae Gray, 1854, with the description of Distorsio ventricosa spec. nov. / Een overzicht van de Personidae Gray, 1854, met de beschrijving van Distorsio ventricosa spec. nov. (Molusca: Gastropoda)Kronenberg, G.C.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 42 nummer 4 (1994) inclusief Spirula
105-114Shrimps and Molluscs / Garnalen en WeekdierenFransen, C.J.H.M.
115-136Review of the living Indo-West-Pacific species of Divaricella sensu auct. with descriptions of two new species and a summary of the species from other regions (Part 1) / Overzicht van de levende soorten Divaricella sensu auct. uit de Indo-West-Pacific met de beschrijving van twee nieuwe soorten en een opsomming van de soorten uit andere gebieden (Deel 1) (Bivalvia: Lucinidae)Dekker, H. & Goud, J.
 
Index nummers 41 en 42
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 43 nummer 1 (1995)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 43 nummer 2 (1995)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 43 nummer 1-2 (1995)
1-12 Overzicht van de levende soorten van Divaricella sensu auct. uit de Indo-West-Pacific met de beschrijving van twee nieuwe soorten en een opsomming van de soorten uit andere gebieden (Deel 2) Dekker, H. & Goud, J.
13-28Nautilusschelpen als verzamelobject in de "Kunst- und Wunderkammer"Tax, C.J.H.M.
29-38De recente soorten van het geslacht Hydatina Schumacher, 1817, (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia: Hydatinidae) met de beschrijving van een nieuwe soortVoskuil, R.P.A.
39-62Een overzicht van het geslacht Clanculus Montfort, 1810 (Gastropoda: Trocidae) in Australië, met de beschrijving van een nieuwe soort en de introductie van een nomen novumJansen, P.I.
63-Strombus (Doxander) vitatus entopi versus Strombus sulcatus: een rechtzettingMan in 't veld, L. & Visser, G.J.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 43 nummer 3 (1996)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 43 nummer 4 (1996)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 43 nummer 3-4 (1996)
1-16 Over de weekdieren van de étangs (inlagen) aan de Middellandse Zeekust van Frankrijk Mulder, G. & Voskuil, R.P.A.
17-22De Martin collectie van het Zoölogisch Museum te AmsterdamCoomans, Hendry E.
23-24Herbeschrijving van Thola malvacca Jousseaume, 1898 (Gastropoda: Costellariidae)Dekker, H. & Turner, H.
25-50De grotere Marginelle-vormige Gastropoden (Cystiscidae en Marginellidae) verzameld tijdens de CANCAP en Mauretanie expedities in het zuidoostelijk deel van de Noordatlantische Oceaan. De genera Persicula, Prunum, Dentimargo, Marginella en GlabellaGoud, Jeroen & Neefs, Jan
51-Nautilusschelpen als verzamelobjecten in de "Kunst- und Wunderkammer", Aanvullende notitiesTax, C.J.H.M.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 44 nummer 1 (1996)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 44 nummer 2 (1996)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 44 nummer 1-2 (1996)
1-16 De Barycypraea (Linnaeus, 1758) soorten-group Doneddu, M. & Manunza, B.
17-18Eerste melding van Anachis raysutana Smythe, 1985 (GastropodaL Columbellidae) van SomaliëKronenberg, Gijs C.
19-20Strombus ochroglottis betuleti Kronenberg, 1991 in Thailand (Gastropoda: Strombidae)Dekker, H.
21-28Nieuwe skenea-achtige soorten van het genus Lodderena uit het Sultanaat Oman (Gastropoda: Skeneidae)Moolenbeek, Robert G.
29-40Rumphius en de "Amboinsche Rariteitkamer"Strack, Hermann Leberecht & Goud, Jeroen
41-46Beschrijving van twee nieuwe Nassarius-soorten uit de westelijke Pacific (Gastropoda: Nassariidae)Kool, Hugo H.
47-Conus tirardi, een nieuwe soort uit de Grote Oceaan (Gastropoda: Conidae)Röckel, Dieter & Moolenbeek, Robert G.
 
Snail Pack
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 44 nummer 3 (1997)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 44 nummer 4 (1997)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 44 nummer 3-4 (1997)
1-20 The Ovulidae from the Cape Rafun area, Somalia (Mollusca: Gastropoda) / De Ovulidae uit het gebied van Kaap Rafun, Somalië (Mollusca: Gastropoda) Wagner H.P. & Briano, B.
21-38 Studies on Odontocymbiola americana (Reeve, 1856) (Mollusca, Gastropoda: Volutidae), with the rediscovery of Odontocymbiola cleryana (Petit de la Saussaye, 1856) and descriptions of two new species / Bestudering van Odontocymbiola americana (Reeve, 1856) (Mollusca: Gastropoda: Volutidae), met de herontdekking van Odontocymbiola cleryana (Petit de la Saussaye, 1856) en de beschrijving van twee nieuwe soorten Calvo, Iara Swoboda & Coltro jr., José
39-48 Collecting shells between the Elephant Seals, the shell fauna of Valdes Peninsula (Argentina) / Schelpen verzamelen tussen de zeeolifanten, de schelpenfauna van Peninsula Valdes (Argentinië) Slik, Ferry
49-50 Conus pulcher Lightfoot, 1786, trawled in the North Sea / Conus pulcher, Lightfoot, 1786, opgevist uit de Noordzee Goud, Jeroen
51-62 On two species of Armina: A. babai (Tchang-Si, 1934) and A. punctilopsis Lin, 1992 (Gastropoda, Opisthobranchia) from Pakistani coasts of the Indian Ocean with a note on egg ribbons of A. babai / Over twee soorten van Armina: A. babai (Tchang-Si) en A. punctilopsis Lin, 1992 (Gastropoda: Opisthobranchia) van de Pakistaanse kusten van de Indische Oceaan met informatie over eikapsels van A. babai Kazmi, Quddusi B. & Tirmizi, Nasima M.
 
Snail Pack 2
 
Index nummers 43 en 44
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 45 nummer 1 (1998)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 45 nummer 2 (1998)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 45 nummer 1-2 (1998)
1-16 Opishtobranch Molluscs from the Azores. / Achterkieuwige slakken (Opisthobranchia) van de Azoren Wirtz, Peter
17-40 The Rumphius Biohistorical Expedition, a story of present and past marine biology. / De Rumphius Biohistorische Expeditie, een verhaal over mariene biologie vroeger en nu Strack, Hermann Leberecht
41-60 Recent Spondylus species from the Middle East and adjacent regions, with the description of two new species. / Recente Spondylus-soorten uit het Midden-Oosten en aangrenzende gebieden, met de beschrijving van twee nieuwe soorten (Mollusca: Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) Lamprell, Kevin L.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 45 nummer 3 (1998)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 45 nummer 4 (1998)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 45 nummer 3-4 (1998)
1-6 Revision of Euprotomus Gill, 1870, 1. The systematic position of Strombus listeri Gray, 1852. / Revisie van het genus Euprotomus Gill, 1870, 1. De plaats van Strombus listeri Gray, 1852 in de systematiek Kronenberg, Gijs C.
7-10 A new species of Spirotropis (Gastropoda: Turridae) from the Gulf of Aden. / Een nieuwe soort van Spirotropis (Gastropoda: Turridae) uit de Golf van Aden Morassi, Mauro
11-16 A new species of Cotonopsis Olsson, 1942 from an unexpected locality (Gastropoda Prosobranchia: Columbellidae). / Een nieuwe soort van het genus Cotonopsis Olsson, 1942 van een onverwachte vindplaats (Gastropoda Prosobranchia: Columbellidae). Kronenberg, Gijs C. & Dekker, H.
17-20 On the identity of Cardium robillardi Sowerby, 1894. / De identiteit van Cardium robillardi Sowerby, 1894. Voskuil, R.P.A.
21-62 A revision of the recent European Patellidae (Mollusca: Gastropoda) Part 1. The Patellidae of the Azores, Madeira, the Selvagens and the Canary Islands. / Een revisie van de recente Europese Patellidae (Mollusca: Gastropoda) Deel 1. De Patellidae van de Azoren, Madeira , de Selvagens en de Canarische Eilanden. Titselaar, F.F.L.M.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 46 nummer 1 (1999)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 46 nummer 1-2 (1999)
1-18   Opistobranch Mollucs from the Madeira Archipelago / Achterkieuwige slakken (Opisthobranchia) van de Madeira-archipel   Wirtz, Peter
19-41   The genera Lioconcha and Pitar in South Africa and Mozambique, with the description of three new species (Mollusca: Bivalvia: Veneridae). / The gnerea Lioconcha en Pitar in Zuid-Afrika en Mozambique, met een beschrijving van drie nieuwe soorten (Mollusca: Bivalvia: Veneridae)   Lamprell, Kevin and Richard N. Kilburn
42-52   Lioconcha and Pitar species from Mascarene and Andman Islands, with a note on Pitar bucculentus (Römer, 1862) (Mollusca: Bivalvia: Veneridae). / Lioconcha en Pitar soorten van de Mascarenen en Andamanen, met een notitie over Pitar bucculenus (Römer, 1862) (Mollusca: Bivalvia: Veneridae)   Lamprell, Kevin and Richard N. Kilburn
53-60   A re-evaluation of the Nassarius albescens (Dunker, 1846) species-group (Gastropoda: Nassariidae) / Herbeoordeling van de Nassarius albescens (Dunker, 1846) soortengroep (Gastropoda: Nassariidae)   Dekker, Henk & Hugo H. Kool
61-68   Observations in the Canary Islands, part 2: Marine molluscs from La Palma 'La Isla Bonita' / Waarnemingen op de Canarische Eilanden, deel 2: Marine mollusken van La Palma 'La Isla Bonita'   Titselaar, F.F.L.M.
69-72   Cotonopsis vanwalleghemi Kronenberg & Dekker, 1998, a junior synonym of Strombina pluketensis Kosuge, Roussy & Muangman, 1998, with some notes on the generic position and colour pattern (Gastropoda: Prosobranchia: Columbellidae) / Cotonopsis vanwalleghemi Kronenberg & Dekker, 1998, een junior synoniem van Strombina pluketensis Kosuge, Roussy & Muangman, 1998, met enkele opmerkingen over de generieke plaats en het kleurpatroon (Gastropoda: Prosobranchia: Columbellidae)   Kronenberg, Gijs C. & Henk Dekker
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 46 nummer 3 (1999)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 46 nummer 4 (1999)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 46 nummer 3-4 (1999)
73-88   A systematic study of the Marginella musica group (Gastropoda: Marginellidae) / Een systematische studie van de Marginella musica groep (Gastropoda: Marginellidae)   Boyer, Franck & Jan Neefs
89-94   glossodorius charlottae, a new chromodorid nudribranch from the red sea (gastropoda, opisthobranchia) / glossodorius charlottae, een nieuwe chromodoride naaktslak uit de rode zee (gastropoda, opisthobranchia)   schrödl, michael
95-100   Distorsio perdistorta Fulton from Angola with some remarks on Atlantic Personidae (Gastropoda) / Distorsio perdistorta Fulton van Angola met enkele opmerkingen over Atlantische Personidae (Gastropoda)   Kronenberg, Gijs
101-110   New discoveries from southeastern Africa. Two new Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) from South Mozambique and Natal: Fusinus rogersi sp. nov. and Fusinus kilburni sp. nov. / Nieuwe ontdekkingen van zuidoostelijk Afrika; Twee nieuwe Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) van Zuid-Mozambique en Natal: Fusinus rogersi sp. nov. en Fusinus kilburni sp. nov.   Hadorn, Roland
111-122   Rediscovery of Fusinus subangulatus (Von Martens, 1903) and description of a new Somalian Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae), including some notes on the taxonomical position of the genus Siphonofusus Koroda & Habe, 1952 / Herontdekking van Fusinus subangulatus (Von Martens, 1903) en beschrijving van een nieuwe Somalische Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) met enkele opmerkingen over de taxonomische positie van het genus Siphonofusus Koroda & Habe, 1952   Hadorn, Roland & Koen Fraussen
 
Index nummers 45 en 46
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 1 (2000)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 1 (2000)
1-8Rectification of nomenclature for three species of Spondylus Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) from the Indo-Pacific based on re-examination of type specimens / Rectificatie van de naamgeving voor drie soorten Spondylus Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) uit de Indo-Pacific, gebaseerd op bestudering van type-exemplarenLamprell, Kevin L. & Willan, Richard C.
9-17Collecting shells in "Ria Formosa", a coastal lagoon system in southern Portugal / Schelpen verzamelen in "Ria Formosa", een kust-lagunesysteem in zuidelijk PortugalAlfonso, C.M.L., Morenito, P.M.N., Titselaar, F.F.L.M.
18-24Strombus hickeyi, a new species in the subgenus Labiostrombus (Gastropoda: Strombidae) from the tropical southwestern Pacific Ocean / Strombus hickeyi, een nieuwe soort in het subgenus Labiostrombus (Gastropoda: Strombidae) uit de tropische zuidwestelijke Grote OceaanWillan, Richard C.
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 2 (2000)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 2 (2000)
25-28Nautilus Shells as collectors' items in the "Kunst- und Wunderkammer". Supplementary notes(2) / Nautilusschelpen als verzamelobjecten in de "Kunst- und Wunderkammer". Aanvullende notities(2)Tax, C.J.H.M.
29-64The Neritidae (Gastropoda) from the circumarabian seas, with the description of two new species, a new subgenus and new genus / De Neritidae (Gastropoda) van de wateren rond Arabië, met de beschrijving van twee nieuwe soorten, een nieuw subgenus en een nieuw genusDekker, Henk
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 supplement (2000)
Check-list of Red Sea Mollusca / Soortenlijst van Rode Zee Mollusca
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 3 (2000)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 3 (2000)
65-72Strombidae in Art. Part 1. / Strombidae in de kunst. Deel 1.Tax, C.J.H.M.
73-79Harpa kawmurai and Harpa Kajiyamai: a critical re-evaluation (Gastropoda: Harpidae) / Harpa kawmurai en Harpa Kajiyamai: een kritische herbezinning (Gastropoda: Harpidae)Frydman, Franck
80Addendum to Vita Marina 46(1-2) / Aanvulling op Vita Marina 46(1-2)Dekker, Henk & Kool, Hugo H.
80Errata to Vita Marina 47(1) / Errate op Vita Marina 47(1)Dekker, Henk
81-92Part 1: Caccidae (Mollusca: Gastropoda) from Mauritania / Deel 1: Caccidae (Mollusca: Gastropoda) van MauretaniëLinden, J. van der & Moolenbeek, R.G.
93-104First report of syntopic occurence of Oliva oliva Linnaeus, 1758 with an Oliva sp. of the "Oliva oliva complex" (Gastropoda: Olividae). Field observations regarding localities and habitat, with some notes on live animal behaviour / Eerste melding van het syntopisch voorkomen van Oliva oliva Linnaeus, 1758 met een Oliva-soort van het "Oliva oliva-complex" (Gastropoda: Olividae). Veldwaarnemingen met betrekking tot locaties en habitats, met enige aantekenigen over het gedrag van het levende dierPerini, Maurizio
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 4 (2001)
Klik op plaatje voor de PDF
Jaargang 47 nummer 4 (2001)
107-120An introduction to the living Brachiopoda / Een inleding tot de levende BrachiopodaVoskuil, Ron
121-130Pattern convergence in Nudibranchia of the genus Chromodoris Alder & Hancock, 1855 (Opisthobranchia) from the Red Sea and Polycladida (Platyhelminthes) from the Mediterranean Sea / Convergentie van kleurpatronen bij Nudibranchia van het genus Chromodoris Alder & Hancock, 1855 (Opisthobranchia) uit de Rode Zee en Polycladida (Platyhelminthes) uit de Middellandse ZeePerrone, Antonio S. & Doneddu, Mauro
131-137Rectification of nomenclature and notes on species of Spondylus Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) from the Indo-Pacific / Rectificatie van de naamgeving en notities voor soorten van Spondylus Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) uit de Indo-PacificLamprell, Kevin L. & Dekker, Henk
139-165Strombidae in Art, Part 2. / Strombidae in de kunst, Deel 2.Tax, C.J.H.M.
167-173A re-evaluation of Nassarius delicatus (A.Adams, 1852), with description of Nassarius dekkeri sp. nov. from the Red Sea (Gastropoda: Nassariidae) / Een nadere beschouwing van Nassarius delicatus (A.Adams, 1852), met de beschrijving van Nassarius dekkeri sp. nov. uit de Rode Zee (Gastropoda: Nassariidae)Kool, Hugo H.
174Erratum (A revision of the recent European Patellidae (Mollusca: Gastropoda) Part 1) / Erratum (Een revisie van de recente Europese Patellidae (Mollusca: Gastropoda) Deel 1)Titselaar, F.F.L.M.
175-184Callochiton schilfi (Mollusca: Polyplacophora: Ischnochitonidae) a new species from Indonesian waters / Callochiton schilfi (Mollusca: Polyplacophora: Ischnochitonidae) een nieuwe soort uit de Indonesische waterenSchwabe, Enrico & Ruthensteiner, Bernhard
185-193Description of Pyrene morrisoni sp. nov.: a bulliform dove shell (Mollusca: Columbellidae) from northern Australia / Beschrijving van Pyrene morrisoni sp. nov.: een bulla-vormige duifschelp (Mollusca: Columbellidae) van noordelijk AustraliëWillian, Richard
 
Brief bij laatste Vita Marina
 
Index nummer 47

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl