home | nieuwsblad | informatie
Nettenpluizen
Laatste wijziging: 20-09-2021

Nettenpluizen is een term die ontstaan is tijdens het uitzoeken van netten die aan land gebracht waren door Stichting Duik de Noordzee Schoon. Stichting Duik de Noordzee Schoon vaart regelmatig uit om van wrakken in de Noordzee de verloren netten en ander vistuig te verwijderen. Op deze manier helpen ze het plastic en andere schadelijke stoffen (lood) uit het milieu te verwijderen.

In 2010 is het idee ontstaan om de aanlanggebrachtte netten te onderzoeken op leven dat op en rond de wrakken leeft. Er was al veel bodem onderzoek gedaan in de Noordzee, maar het hardsubstraat (wrakken, netten) was wat minder goed onderzocht. De aangelande materialen boden een unieke kans om meer te weten te komen over het leven in de Noordzee. Tijdens deze zoektochten zijn regelmatig bijzondere vondsten gedaan, zoals het feit dat de Kleine fuikhoren geen zeldzame soort is in de Noordzee, maar op netten juist heel veel voorkomt. En zo zijn er ook nieuwe soorten voor ons Nederlandse faunagebied bij gekomen.

Gedurende het vele uitzoeken van netten hebben we met vele vrijwilligers veel ervaring opgedaan hoe je deze zoekacties het beste kan doen. Dit artikel wil een beschrijving geven van de opgedane kennis. Zodra we weer nieuwe dingen ontdekken zullen we dit artikel aanvullen, verbeteren en/of wijzigen.

Stappen plan bij thuiskomst:

  1. Doorzoek de netten op direct te verwijderen soorten. Veel soorten zoals bijvoorbeeld hooiwagenkrabben worden er niet beter op als je lang in water laat staan (de volgende stap) en kunnen het best meteen gedroogd worden.
  2. Zet de meegenomen (stukken) net in zoetwater en laat dit enige tijd (2 tot 3 dagen) staan zodat aangehechte slakken, schelpen en andere dieren loslaten.
  3. Na de verwatering wordt het tijd om knoppen te ontwarren, kluwen in stukken te knippen en langzaamaan alle klem zittende dieren te bevrijden uit touw en holtes. Doe dit boven een bak zodat vallende exemplaren niet verloren gaan maar opgevangen worden.
  4. Verwijder alle touw en andere resten van netten, boeien, etc. tenzij ze natuurlijk nog soorten bevatten zoals pokken en poliepen
  5. Zeef wat je overhoudt. Eerst met een groffe zeef, en daarna met steeds fijnere zeven.
  6. Het fijnste materiaal kun je het beste nat uitzoeken in bijvoorbeeld een petri-schaaltje. De grotere soorten kunnen direct gedroogd of gedetermineerd worden
  7. Een van de coördinatoren zal een spreadsheet aanleveren waar je je vondsten in kan bijhouden. Gebruik alleen dit formulier om vondsten aan te leveren, want deze data moet later verder verwerkt kunnen worden.
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl