home | nieuwsblad | informatie
Sardina Antipa, 1904
NL Sardina
 Overzicht 
 Soorten
Sardien
   
 Het leven 
   
 Bouw 
    Kieuwdekselsradiair gestreept
    Kieuwendraderig
    Schubbenongeveer 30 over de lengte
 Rugvinmet een gestraald uiterlijk
 Staartvinmet een gestraald uiterlijk
   
 Anatomie 
 Skeletbeenachtig
   
 Bronnen 
 
2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl