home | nieuwsblad | informatie
Pomatoschistus Gill, 1863
 Overzicht 
 Soorten
Brakwatergrondel
   
 Bouw 
 Lengteklein, tussen 50-120 mm1
 Tastzintuigenover het gehele lichaam verdeeld1
    Kieuwdekselsja
    Kieuwendraderig
    Zijlijnonduidelijk of ontbeekt geheel1
 Rugvinmet een gestraald uiterlijk
 Staartvinmet een gestraald uiterlijk
 Buikvinin de regel vergroeid tot een vlakke zuignap1
   
 Anatomie 
 Skeletbeenachtig
   
 Het leven 
 Eierenafgezet bij de bodem aan wieren, stenen of in lege schelpen. Worden door de mannetjes bewaakt.1
 Vijandvoedsel voor vele consumptie vissen1
 Habitatkustbewoners, bodemvissen, sommige ook in zoetwater1
 Verspreidingbijna alle zeeën van de wereld
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Elseviers Zeevissengids - Muus, Bent J. ; Elsevier , 1978

 
2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl