home | nieuwsblad | informatie
Praunus Leach, 1814
 Overzicht 
 Soorten
Geknikte aasgarnaal
   
 Crustacea 
 Lichaam algemeendoorzichtig
 Carapaxgroot
 Kopstuk
    Rostrum
    Rostrum algemeengoed ontwikkeld
    Antenna 2met een afgeplatte exopodiet (antenneschub)
 Borststuk
 Achterlijf
    Uropod beschrijvingaan de basis van de binnenste tak van iedere uropode een opvallende statocyst
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Aasgarnalen (Mysidacea) - Borghouts-Biersteker, C.H. ; Tabellenserie nr 25 ; SWG , 1983

  2. Aasgarnalen (Mysidacea) - Borghouts-Biersteker, C.H. ; Tabellenserie nr 25 ; SWG , 1983

 
2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl