home | nieuwsblad | informatie
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
NL Bruinvis
Bruinvissen hebben een stompe snuit, een lage, driehoekige rugvin en een platte staartvin. Ze zijn de kleinste dolfijnachtigen in de Noordzee.
×
Bruinvis 0
Bruinvis 0
×
Bruinvis 1
Bruinvis 1
×
Bruinvis 2
Bruinvis 2
×
Bruinvis 3
Bruinvis 3
×
Bruinvis 4
Bruinvis 4
Synoniemen:Zeevarken, meervarken
Etymologie:Vroeger heette alles dat in zee zwom een vis, dus ook zoogdieren en alles dat een donkere rugkleur had werd bruin genoemd. Vandaar de naam bruinvis.
Lengte:1800 mm
   Sexe:vrouwtjes iets groter dan mannetjes
Gewicht:75 kg
Kop:ja1
   Meloen:nee2
   Snuit:kort; stomp2
Huid:ja
   Kleur:De rug is donker bruingrijs tot zwartbruin, de buik helderwit.
Mond:ja
   Tanden:ja
      Bovenkaak:ja
         Aantal:22-28
      Onderkaak:ja
         Aantal:21-25
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Kleur:donker
   Geluid:ja
      Gehoorbeentjes:onder in de kop achter de kaak.
Ademhalingsorgaan:ja3
   Longen:ja3
Neusgaten:ja4
   Vorm:Assymmetrisch4
Geluid:knorachtig, vandaar misschien ook de vergelijking met een varken
Vinnen:ja
   Rugvin:ja
      Beschrijving:driehoekig, laag gelijkzijdig, bestaat geheel uit vet en huid
   Staartvin:ja
      Beschrijving:plat, donker, bestaat geheel uit vet en huid
      Orientatie:horizontaal1
   Borstvin:ja
      Beschrijving:donker, kort, afgerond
Endoskelet:ja
   Botten:ja
Geslachtsorganen:ja
   Locatie:Zitten in een huidplooi, onder, achteraan het lijf
Voedsel:zandspiering, volwassen haringachtigen (sprot, haring), jonge kabbeljauw, wijting, inktvis en garnalen. Jonge bruinvissen eten vaak grondels.
Vijand:mens; haaien; orka; grijze zeehond; leven niet goed samen met andere dolfijnachtigen; zeer gevoelig voor geluid (ontploffende mijnen, heien op zee)
Habitat:leeft in kleine groepen in zoutwater, maar kan tot ver de rivier opzwemmen; ondiepe kustwateren
   Diepte:≤200 m
   Temperatuur:≤17 °C
   Verspreiding:Het noordelijke halfrond
Geslachtelijke voortplanting:ja
Paaitijd:mei tot begin augustus
Draagtijd:11 maanden
Juveniele fase:bij geboorte (in de Noordzee rond juni) weegt een kalf 5 kg en is 70 tot 80 cm lang. Het drinkt bij de moeder tot een maand of 8, na 4 maanden eten ze ook vis.
Levensverwachting:15 jaar; ≤24 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Cetacea
  2. https://www.strandvondsten.nl/Phocoenidae
  3. https://www.strandvondsten.nl/Mammalia
  4. https://www.strandvondsten.nl/Odontoceti
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl