home | nieuwsblad | informatie
Odontoceti Flower, 1867
NL Tandwalvissen
Potvissen (Physeteridae) Heeft het dier kegelvormige tanden, geen snuit en een kleine driehoekige rugvin; is het luchtgat S-vormig en zit het links vooraan?Geen link beschikbaar
Dwergpotvissen (Kogiidae) Heeft het dier kegelvormige tanden, geen snuit en een kleine driehoekige rugvin; is het luchtgat sikkel-vormig en zit het links boven op de kop?Geen link beschikbaar
Bruinvissen (Phocoenidae) Lepelvormige tanden, geen duidelijk snuit en een kleine driehoekige rugvin (Noordzee soort)? Het dier heeft geen "meloen" op zijn kop en een ronde kopJa
Spitssnuitdolfijnen (Ziphidae) Heeft het dier weinig tot geen tanden, een duidelijke lange snuit en een sikkelvormige rugvin?Geen link beschikbaar
Dolfijnen (Delphinidae) Heeft het dier kegelvormige tanden, een duidelijke snuit en een sikkelvormige rugvin?Geen link beschikbaar
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Kaken:ja 2
      Bovenkaak:ja
      Onderkaak:ja
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Longen:ja 3
Neusgaten:ja
   Vorm:Assymmetrisch
Vinnen:ja 1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 1
      Orientatie:horizontaal 1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 4
   Ruggegraat:ja 4
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/zoogdieren/Cetacea
  2. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://www.strandvondsten.nl/Mammalia
  4. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl