home | nieuwsblad | informatie
Nymphon gracile Leach, 1814
NL Slanke zeespin
Lichaam:ja
   Beschrijving:klein; zo klein dat de geslachtorganen en een deel van het maagdarm-stelsel in de poten zijn gestopt; duidelijk gesegmenteerd 1
   Poten:ja
      Lengte:minimaal 2x zolang als het lichaam 2
      Geleed:ja 1
      Schaarpoten:ja
         Beschrijving:goed ontwikkeld
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:ongeveer even lang als de twee voorgaande lichaamssegmenten; nek relatief kort
   Ooguitsteeksel:iets verhoogd; ongeveer even hoog als breed
   
Proboscisslurf; een lange holle buis op de kop die gebruikt wordt voor prikken of het opzuigen van voeding
:ja
      Beschrijving:ongeveer even lang als het kopsegment
Abdomen:ja
   Vorm:small; cilindrisch; naar boven gericht
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:allemaal even groot; dicht bij de basis gelegen
   Tastzintuigen:ja 2
      Segmenten:≤5 2
Habitat:zoutwater 1
Bevruchting:het vrouwtje brengt een eipakketje, vanuit een gaatje (gonopore) in haar poot, over naar het mannetje dat de eieren bevrucht 1
Bevruchtingswijze:uitwendig 1
Broedzorg:door het mannetje; draagt zorgt voor de eitjes van verschillende vrouwtjes 1
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Pycnogonida
  2. https://www.strandvondsten.nl/zeespinnen/Nymphonidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl