home | nieuwsblad | informatie
Endeis spinosa (Montagu, 1808)
NL Gedoornde zeespin
Hoewel de naam Zeespinnen doet vermoeden dat ze gerelateerd zijn aan de op het land levende spinnen is dit niet het geval. Zeespinnen hebben welliswaar vaak 8 poten maar daarmee houdt de vergelijking wel een beetje op. Het is dan ook een zelfstandige klasse, namelijk die der Pycnogonida.
Lengte:15 mm
Kleur:lichaam doorzichtig, de ingewanden zorgen voor een iets groene kleur
Lichaam:ja
   Beschrijving:klein; zo klein dat de geslachtorganen en een deel van het maagdarm-stelsel in de poten zijn gestopt; duidelijk gesegmenteerd1
   Lengte:4 mm
      Man:mannetjes iets kleiner dan vrouwtjes
      Vrouw:4 mm
   Poten:ja
      Lengte:ongeveer 3x de lengte van het lichaam
      Beschrijving:De poten zijn voorzien van kleine stekeltjes of doortjes vandaar de naam 'spinosa'
      Geleed:ja
      Schaarpoten:nee2
Kop:ja
   Ooguitsteeksel:exact in het midden van de kop; prominent;
   Proboscis:ja
      Beschrijving:ongeveer de helft van de lichaamslengte; iets verdikt in het midden
   Ovigeren:ja
      Beschrijving:allen bij het mannetje aanwezig
      Lengte:ongeveer de helft van de lichaamslengte
      Aantal segmenten:7
      Segment 2:de langste
      Segment 5:langer dan het 4de en het 6de segment; met een scherpe bocht;
      Segment 7:driehoekig; nauwelijks de halve lengte van het voorgaande segment; 2 stekels op de binnenkant
   Looppoten:ja2
      Paar 1:ja2
         Bijklauw:ja2
Thorax:ja
   Segment 1:ja
      Looppoten:ja
         Paar 2:ja
            Coxa 2:langer dan coxa 1 en coxa 3 tesamen
            Femur:2x zo lang als de coxa segmenten tesamen; eindigt conisch met 2 stekels van verschillende lengte
            Tibia 1:kleiner van tibia2
            Tibia 2:ongeveer even lang als de femur
            Tarsus:ovaal rond
            Propodus:4x zo lang als breed; eindigt met een scherpe bocht naar buiten; binnenkant met 5 stekels
            Klauw:ongeveer de halve lengte van de propodus;
            Bijklauw:minder dan de halve lengte van de klauw
   Segment 2:ja
      Looppoten:ja
         Paar 3:ja
            Coxa 2:langer dan coxa 1 en coxa 3 tesamen
            Femur:2x zo lang als de coxa segmenten tesamen; eindigt conisch met 2 stekels van verschillende lengte
            Tibia 1:kleiner van tibia2
            Tibia 2:ongeveer even lang als de femur
            Tarsus:ovaal rond
            Propodus:4x zo lang als breed; eindigt met een scherpe bocht naar buiten; binnenkant met 5 stekels
            Klauw:ongeveer de halve lengte van de propodus;
            Bijklauw:minder dan de halve lengte van de klauw
   Segment 3:ja
      Looppoten:ja
         Paar 4:ja
            Coxa 2:langer dan coxa 1 en coxa 3 tesamen
            Femur:2x zo lang als de coxa segmenten tesamen; eindigt conisch met 2 stekels van verschillende lengte
            Tibia 1:kleiner van tibia2
            Tibia 2:ongeveer even lang als de femur
            Tarsus:ovaal rond
            Propodus:4x zo lang als breed; eindigt met een scherpe bocht naar buiten; binnenkant met 5 stekels
            Klauw:ongeveer de halve lengte van de propodus;
            Bijklauw:minder dan de halve lengte van de klauw
Abdomen:ja
   Vorm:langwerpig ovaal; aan beide kanten een stekel;
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:relatief klein; dichter bij de basis dan bij de top
   Tastzintuigen:nee2
Habitat:litoraal en sublitoraal
   Diepte:≤12 m
   Verspreiding:Van Noorwegen tot de Middellandse Zee
Bevruchting:het vrouwtje brengt een eipakketje, vanuit een gaatje (gonopore) in haar poot, over naar het mannetje dat de eieren bevrucht1
Bevruchtingswijze:uitwendig1
Broedzorg:door het mannetje; draagt zorgt voor de eitjes van verschillende vrouwtjes1
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Pycnogonida
  2. https://www.strandvondsten.nl/Endeidae
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl