home | nieuwsblad | informatie
Nymphonidae Wilson, 1878
Hoewel de naam Zeespinnen doet vermoeden dat ze gerelateerd zijn aan de op het land levende spinnen is dit niet het geval. Zeespinnen hebben welliswaar vaak 8 poten maar daarmee houdt de vergelijking wel een beetje op. Het is dan ook een zelfstandige klasse, namelijk die der Pycnogonida.
(Nymphon) 1 Genus aanwezigJa
Lichaam:ja1
   Beschrijving:klein; zo klein dat de geslachtorganen en een deel van het maagdarm-stelsel in de poten zijn gestopt; duidelijk gesegmenteerd1
   Poten:ja1
      Lengte:minimaal 2x zolang als het lichaam
      Geleed:ja1
      Schaarpoten:ja
         Beschrijving:met duidelijke scharen; langer dan de proboscis
   Tastzintuigen:ja
      Segmenten:≤5
Habitat:zoutwater1
Bevruchting:het vrouwtje brengt een eipakketje, vanuit een gaatje (gonopore) in haar poot, over naar het mannetje dat de eieren bevrucht1
Bevruchtingswijze:uitwendig1
Broedzorg:door het mannetje; draagt zorgt voor de eitjes van verschillende vrouwtjes1
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Pycnogonida
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl