home | nieuwsblad | informatie
Semibalanus balanoides (Linnaeus, 1767)
NL Gewone zeepok
Symmetrische zeepok met 6 wandplaten. De opening is ruitvormig. De basis is onverkalkt en laat geen witte ster na op het substraat.
×
Gewone zeepok 0
Gewone zeepok 0
×
Gewone zeepok 1
Gewone zeepok 1
×
Gewone zeepok 2
Gewone zeepok 2
Cirripeden:ja1
   Aantal:61
Exoskelet:ja
   Doorsnede:15 mm
   Beschrijving:lage kegel tot hoge zuil
   Wandplaten:ja2
      Aantal:6
      Beschrijving:glad of geribbeld; onregelmatig ingekerfd; met nauwe overlangse kanaaltjes doorboord; oudere dieren hebben vaak een gegolfde basale rand
   Opening:ruitvormig
   Scutum:ja
      Aantal:2
   Tergum:ja
      Aantal:2
      Beschrijving:minder dan halve lengte van scutum; draagt een spoor
   Bodem:ja
      Beschrijving:onverkalkt; vliezig
Tergoscutale flappen:met een bruine vlek
Habitat:Van de onderste spatwaterzone tot de bovenste getijdenzone.
   Verspreiding:Europese Atlantische Oceaan van de Noordpool tot Spanje, in de Noordzee en de westelijke Oostzee
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond1
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.1
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.1
Literatuur:
  • Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  • Kremer, Janke. (20??). Duin, Strand en Wad Dieren en planten van onze kust: Tirion Natuur.
  • Boschma, H. & Graaf, Fr. de & Holthuis, L.B. & Lucas, J.A.. (1961, april). Rankpotigen (Cirripedia) , SWG tabellenserie nr. 19: SWG.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Balanomorpha
  2. https://www.strandvondsten.nl/Balanidae
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl