home | nieuwsblad | informatie
Semibalanus balanoides (Linnaeus, 1767)
NL Gewone zeepok
Symmetrische zeepok met 6 wandplaten. De opening is ruitvormig. De basis is onverkalkt en laat geen witte ster na op het substraat.
×
1749451242 0
1749451242 0
×
1749451242 1
1749451242 1
×
1749451242 2
1749451242 2
Lichaam:ja 1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 1
CirriEen soort kromme klauwachtige pootjes
:ja 2
   Aantal:6 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Doorsnede:15 mm
   Beschrijving:lage kegel tot hoge zuil
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
   Wandplaten:ja 3
      Aantal:6
      Beschrijving:glad of geribbeld; onregelmatig ingekerfd; met nauwe overlangse kanaaltjes doorboord; oudere dieren hebben vaak een gegolfde basale rand
   Opening:ruitvormig
   Scutum:ja
      Aantal:2
   Tergum:ja
      Aantal:2
      Beschrijving:minder dan halve lengte van scutum; draagt een spoor
   Bodem:ja
      Beschrijving:onverkalkt; vliezig
Tergoscutale flappen:met een bruine vlek
Habitat:Van de onderste spatwaterzone tot de bovenste getijdenzone.
   Verspreiding:Europese Atlantische Oceaan van de Noordpool tot Spanje, in de Noordzee en de westelijke Oostzee
Evolutie:vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels 2
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond 2
Voortplantingsorganen:Alle pokken hebben een penis en wel het, in verhouding, langste geslachtsorgaan van alle dieren. Als je vast gekit zit aan een ondergrond is het heel moeilijk om aan geslachtelijke voortplanting te doen. Met de lange penis reiken ze naar de pokken in de buurt. Als ze een exemplaar vinden dan is degene die de ander gevonden heeft en penetreert het mannetje. Het ontvangende exemplaar wordt dan het vrouwtje. 2
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven. 2
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is. 2
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://www.strandvondsten.nl/zeepokken/Balanomorpha
  3. https://www.strandvondsten.nl/zeepokken/Balanidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl