home | nieuwsblad | informatie
Psammechinus miliaris (P.L.S. Müller, 1771)
NL Kleine zeeappel
draagt stekels die aan de toppen paars gekleurd zijn, heeft een sterke kaak, die 'de lantaarn van Aristoteles' genoemd wordt.
×
483858312 0
483858312 0
×
483858312 1
483858312 1
×
483858312 2
483858312 2
×
483858312 3
483858312 3
×
483858312 4
483858312 4
×
483858312 5
483858312 5
×
483858312 6
483858312 6
Lengte:50 mm
Hoogte:50 mm
Lichaam 
   Symmetrie:Vijfzijdig symmetrisch
   Zuigvoetjes:ja
      Beschrijving:vijf dubbele rijen, beweegbaar met behulp van een soort hydraulisch systeem, gebruikt om mee te lopen maar ook om dingen mee te pakken als camouflage
Stekels:ja
   Beschrijving:stevig, klein en fijn
   Kleur:groen met een paars uiteinde
   Lengte:1,5 cm
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Locatie:aan de onderkant
   Vorm:rond 1
   Kaken:ja
      Lantaarn van Aristoteles:ja
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Kleur:groengrijs
Anaalopening:ja 1
   
BeschrijvingDe uitgang waardoor voedingsafvalstoffen worden afgevoerd.
:kleiner dan de mondopening 1
   Locatie: tussen de mond en de rand gelegen aan de onderkant 1
   Vorm:rond 1
Voedsel:Alles eter. Schraapt met zijn bek algen van de harde ondergrond, aas, kleine dieren (mosdieren, sponzen, schelpdieren), zeewieren en organisch afval
Vijand:zeehonden, vissen zoals de kabeljauw, mens
Habitat:harde ondergronden, houdt van schaduw.
   Diepte:≤100 m
   Verspreiding:Van Noorwegen tot IJsland, via de Oostzee tot aan Marokko en de Azoren, niet in de Middellandse Zee. Sinds 1980 zeldzaam aan onze kust. In de Ooster- en Westerschelde en in het Grevelingenmeer regelmatig.
Voortplanting:bevruchting vrij in het water, waaruit pluteuslarven komen. In het late voorjaar zijn deze zeeëgels vaak boven op stenen "rokend" te vinden. Dan worden geslachtscellen in vrije water losgelaten.
Levensverwachting:≤10 jaar
Websites:
Foto verantwoording:1,2,3 Dennis Leeuw, egel gevonden op het strand van Egmond aan Zee
4,5 Dennis Leeuw, egel gevonden op het strand van Egmond aan Zee
6,7 P.C. Leeuw, egel gevonden op het strand van Egmond aan Zee
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/zee-egels/Parechinidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl