home | nieuwsblad | informatie
Chorda filum (Linnaeus) Stackhouse, 1797
NL Veterwier
×
Veterwier 0
Veterwier 0
×
Veterwier 1
Veterwier 1
×
Veterwier 2
Veterwier 2
×
Veterwier 3
Veterwier 3
Thallus:ja
   Dikte:smal1
   Vorm:lang; hol; met gasgevuld; rond; direct na het aanhechtingsorgaan dun en dan langzaam iets breder wordend; naar de top toe versmallend2 3 4
   Structuur:slijmerig1
Vertakking:nee3 4
Hechtorgaan:zeer klein1
Cellen:ja5
   Chloroplast:ja5
      Chlorofyl a:ja5
      Chlorofyl c:ja5
      Fucoxanthin:ja5
Habitat:Op grind; ondiep; in dichte groepen1
   Saleniteit:kan ook tegen brakwater1
   Verspreiding:NW Europa1
Literatuur:
  • Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
Foto verantwoording:Laatste 3 foto's van Frank Perk
Bronnen:
  1. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  2. Dennis
  3. Leeuw
  4. https://www.strandvondsten.nl/Phaeophyceae
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl