home | nieuwsblad | informatie
Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh, 1823
NL Vederwier
Grote, vrij tere planten
×
Vederwier 0
Vederwier 0
×
Vederwier 1
Vederwier 1
×
Vederwier 2
Vederwier 2
×
Vederwier 3
Vederwier 3
×
Vederwier 4
Vederwier 4
Lijkt op:Warrig vederwier/onregelmatig vederwier (Bryopsis hypnoides)
Lengte:100 mm
Kleur:mannelijke planten geelgroen; vrouwelijke planten donkergroen
Thallus:ja1
   Vorm:Rechtopstaand met vertakkingen die naar de top toe kleiner worden
   Structuur:draden die niet door dwarswanden in aparte cellen zijn verdeeld (coenocyt)
Vertakking:ja
   Type:pluimvormig; pinnate vertakking
Hechtorgaan:kruipende assen1
Cellen:ja1
   Beschrijving:Elk individu is 1 grote cel met een groot aantal celkernen en andere cel onderdelen.1
   Chloroplast:ja2
      Chlorofyl a:ja2
      Chlorofyl b:ja2
Habitat:meestal permanent onderwater; solitair of enkele individuen; sublitoraal (tot zeer diep); ook in binnenwateren; meestal op rustige plaatsen; onder overhang
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Bryopsis
  2. https://www.strandvondsten.nl/Chlorophyta
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl