home | nieuwsblad | informatie
Caulacanthus okamurae Yamada, 1933
NL Puntig korstmoswier
×
1791290913 0
1791290913 0
×
1791290913 1
1791290913 1
×
1791290913 2
1791290913 2
×
1791290913 3
1791290913 3
Lengte:≤30 mm 1
Kleur:donkerpaars tot bruin 1
Thallus:ja
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   
TypeAfstaand
:onregelmatig 1
Vruchtlichaam:ja 2
   Tetrasporen:ja 2
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 2
Cellen:ja 2
   Chloroplast:ja 2
      Chlorofyl a:ja 2
      Phycoerythrin:ja 2
      Phycocyanin:ja 2
Habitat:in het intergetijdengebied; op hardsubstraat, mossels en epifytisch op andere wieren; op door golven beroerde plekken 1
   Verspreiding:Noordoostelijke Atlantische Oceaan, noordwest Spanje tot de Britse eilanden en Nederland. Ook als exoot in Californië en Wasthinton State. Autochtoon in de Pacifische Oceaan (China, Taiwan, Japan, Korea) 1
Exoot:ja
   Beschrijving:Is in het verleden verkeerd gedetermineerd als Caulacanthus ustulatus. 1
   Herkomst:https://www.seaweed.ie/descriptions/Caulacathus_ustulatus.php
   Introductie:Vermoedelijke meegekomen met Japanse oesters 3
   Verspreiding:Vanaf 1986 in Groot Britanië en in Roscoff, Bretagne (Frankrijk), in Nederland sinds 2005 (Neeltje Jans), in België 2011 in de Baai van Heist (Zeebrugge) 1 3
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.seaweed.ie/descriptions/Caulacathus_ustulatus.php
  2. https://www.strandvondsten.nl/wieren/Rhodophyta
  3. http://www.coastalwiki.org/wiki/Caulacanthus_ustulatus
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl