home | nieuwsblad | informatie
Polysiphonia senticulosa Harvey, 1862
NL Puntig buiswier
×
566423022 0
566423022 0
×
566423022 1
566423022 1
×
566423022 2
566423022 2
×
566423022 3
566423022 3
×
566423022 4
566423022 4
Lengte:≤30 cm 1
Kleur:Donkerrood tot zwart 1
Hechtorgaan:kruipende assen 2
Thallus:ja
   Doorsnede:≤200 µm
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   Beschrijving:ook de zijtakken kunnen weer vertakt zijn; de zijtakken eindigen in een punt 2
Vruchtlichaam:ja 3
   Tetrasporen:ja 3
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 3
Cellen:ja
   Beschrijving:Een centrale draad met daaronmheen 4 pericentrale cellen 2
   Chloroplast:ja 3
      Chlorofyl a:ja 3
      Phycoerythrin:ja 3
      Phycocyanin:ja 3
Habitat:Leeft voornamelijk op ander wieren, maar kan worden aangetroffen op hardsubstraat (touw, schelpen, kademuren); heeft een voorkeur voor gebieden met weinig stroming en golfslag; beneden de laagwaterlijn 1
Exoot:ja
   Herkomst:Noordelijk deel van de Stille Oceaan 1
   Introductie:Mogelijk meegekomen met oesters uit bijvoorbeeld Canada 1
   Verspreiding:Sinds 1993 in Nederland in de Oosterschelde, in 2001 in België in de Spuikom van Oostende
Voortplanting:In de winter 1
Leefwijze:Aan het eind van de lente sterft de plant af, neemt zijn rust en komt weer op in de herfst. Het is dus een soort die we voornamelijk in de winter (oktober tot juni) kunnen vinden. 1
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/229267.pdf
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144665
  3. https://www.strandvondsten.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl