home | nieuwsblad | informatie
Polysiphonia senticulosa Harvey, 1862
NL Puntig buiswier
×
Puntig buiswier 0
Puntig buiswier 0
×
Puntig buiswier 1
Puntig buiswier 1
×
Puntig buiswier 2
Puntig buiswier 2
×
Puntig buiswier 3
Puntig buiswier 3
×
Puntig buiswier 4
Puntig buiswier 4
Lengte:≤30 cm1
Kleur:Donkerrood tot zwart1
Thallus:ja
   Doorsnede:≤200 µm
   Tetrasporen:ja2
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch2
Vertakking:ja
   Beschrijving:ook de zijtakken kunnen weer vertakt zijn; de zijtakken eindigen in een punt3
Hechtorgaan:kruipende assen3
Cellen:ja
   Beschrijving:Een centrale draad met daaronmheen 4 pericentrale cellen3
   Chloroplast:ja2
      Chlorofyl a:ja2
      Phycoerythrin:ja2
      Phycocyanin:ja2
Habitat:Leeft voornamelijk op ander wieren, maar kan worden aangetroffen op hardsubstraat (touw, schelpen, kademuren); heeft een voorkeur voor gebieden met weinig stroming en golfslag; beneden de laagwaterlijn1
Exoot:ja
   Herkomst:Noordelijk deel van de Stille Oceaan1
   Introductie:Mogelijk meegekomen met oesters uit bijvoorbeeld Canada1
   Verspreiding:Sinds 1993 in Nederland in de Oosterschelde, in 2001 in België in de Spuikom van Oostende
Voortplanting:In de winter1
Leefwijze:Aan het eind van de lente sterft de plant af, neemt zijn rust en komt weer op in de herfst. Het is dus een soort die we voornamelijk in de winter (oktober tot juni) kunnen vinden.1
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/229267.pdf
  2. https://www.strandvondsten.nl/Rhodophyta
  3. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144665
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl