home | nieuwsblad | informatie
Pterothamnion plumula (J.Ellis) Nägeli, 1855
NL Pluimveerwier
×
156295727 0
156295727 0
×
156295727 1
156295727 1
×
156295727 2
156295727 2
×
156295727 3
156295727 3
Lengte:≤10 cm 1
Kleur:licht tot helderrood 1
Thallus:ja
   Kliercellen:ja
      Locatie:Verspreid over het thallus 2
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   Beschrijving:Vertakkingen (filamenten) liggen in één vlak; meestal staan de vertakkingen tegenover elkaar; deze vertakking is een determinatie kenmerk voor deze soort binnen de Ceramiaceae 1
   Filamenten:ja
      Beschrijving:bestaan uit rijen van één cel 2
      Schorscellen:nee
Vruchtlichaam:ja 3
   Tetrasporen:ja 3
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 3
Cellen:ja 3
   Chloroplast:ja 3
      Chlorofyl a:ja 3
      Phycoerythrin:ja 3
      Phycocyanin:ja 3
Habitat:Onder de laagwaterlijn tot enkele meters diep 1
   Verspreiding:West-Europa 1
Foto verantwoording:Foto's van Frank Perk
Bronnen:
  1. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=301&menuentry=groepen
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144683
  3. https://www.strandvondsten.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl