home | nieuwsblad | informatie
Porphyra umbilicalis Kützing, 1843
NL Navelwier
Dit is de meest voorkomende Porphyra soort in ons land; thallus scheurt makkelijk in; kleine hechtschijf; best ontwikkeld in de winter; kan volledig indrogen en na aanraking met water weer tot leven komen; jonge planten groenig
×
1841154143 0
1841154143 0
×
1841154143 1
1841154143 1
×
1841154143 2
1841154143 2
×
1841154143 3
1841154143 3
×
1841154143 4
1841154143 4
Lijkt op:Verwarring kan makkelijk ontstaan met de andere Porphyra soorten
Lengte:500 mm
Kleur:donkerrood tot bruinachtig; geelachtige (fertiele) strook aan de rand, scherp afgegrensd van de donkerrode (vegetatieve) rest van de thallus
Thallus:ja
   Vorm:in het midden vast gehecht; breed rond; aan de rand gewelfd
Vruchtlichaam:ja 1
   Tetrasporen:ja 1
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 1
Cellen:ja 1
   Chloroplast:ja 1
      Chlorofyl a:ja 1
      Phycoerythrin:ja 1
      Phycocyanin:ja 1
Habitat:op stenen of hout bovenaan in het getijden gebied; op plaatsen met stevige golfslag
   Verspreiding:Noordzee, Middellandse Zee, Atlantische Oceaan; niet in de Baltische Zee / Oostzee
Foto verantwoording:Laatste twee foto's van Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl