home | nieuwsblad | informatie
Phyllophora pseudoceranoïdes (S.G.Gmelin) Newroth & A.R.A.Taylor ex P.S.Dixon & L.M.Irvine, 1977
NL Lepeltjeswier DE Dünnes Rotblatt DK Fliget rødblad
×
2060838549 0
2060838549 0
×
2060838549 1
2060838549 1
×
2060838549 2
2060838549 2
Lengte:≤15 cm 1
Kleur:paars tot roodbruin 1
Hechtorgaan:ja
   Beschrijving:diskvormig 1
Thallus:ja
   Beschrijving:cilindrische steel waaruit bladeren ontstaan met ronde toppen 1 2
Steel:ja
   
BeschrijvingBij de hydropoliepen ook bekend als hydrocaulus (opgaand) of hydrorhiza (liggend; zie hechtorgaan)
:cillindrisch 1
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   
TypeAfstaand
:dichotoom of onregelmatig 1
Vruchtlichaam:ja 3
   Tetrasporen:ja 3
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 3
Cellen:ja 3
   Chloroplast:ja 3
      Chlorofyl a:ja 3
      Phycoerythrin:ja 3
      Phycocyanin:ja 3
Habitat:laag in het intergetijdengebied en in het ondiep sublitoraal; op stenen en grotere wieren; houdt van veel golfslag 4
   Verspreiding:West-Europa 4
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S145664
  2. https://seaweeds.uib.no/?art=804
  3. https://www.strandvondsten.nl/wieren/Rhodophyta
  4. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&menuentry=soorten&id=278
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl