home | nieuwsblad | informatie
Petalonia fascia (O.F.Müller) Kuntze, 1898
NL Dunsteeltje DK Almindelig båndtang
×
Dunsteeltje 0
Dunsteeltje 0
×
Dunsteeltje 1
Dunsteeltje 1
×
Dunsteeltje 2
Dunsteeltje 2
Lengte:20 cm1
Breedte:5 cm1
Kleur:bruin, groen1
Thallus:ja
   Vorm:langwerpige bladvorm; er kunnen meerdere bladeren uit een hechtschijf komen; blad kan gegolfd zijn2
   Nerf:nee
Vertakking:nee
Steel:ja
   Beschrijving:kort
Hechtorgaan:schijfvormig2
Cellen:ja
   Chloroplast:ja3
      Chlorofyl a:ja3
      Chlorofyl c:ja3
      Fucoxanthin:ja3
   Chromatofoor:ja2
      Aantal:1
      Beschrijving:De epidermiscellen hebben 1 plaatvormige chromatofoor per cel
Habitat:midden intergetijdengebied en lager; op hardsubstraat; gebieden met veel slib; voornamelijk vroege voorjaar; vaak in groepjes bij elkaar1
   Verspreiding:West-Europa1
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&menuentry=soorten&id=271
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S145863
  3. https://www.strandvondsten.nl/Phaeophyceae
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl