home | nieuwsblad | informatie
Ulva torta (Mertens) Trevisan, 1842
NL Dun darmwier
zeer dun wier
×
Dun darmwier 0
Dun darmwier 0
×
Dun darmwier 1
Dun darmwier 1
×
Dun darmwier 2
Dun darmwier 2
Kleur:Groen1
Thallus:ja
   Dikte:1 cellaag1
   Vorm:cylindrische draden bestaande uit meerdere naast elkaar liggende rijen cellen
Vertakking:nee
Cellen:ja1
   Lengte:1
      Beschrijving:in oppervlakte aanzicht1
   Ordening:onregelmatig of in rijen gerangschikt1
   Chloroplast:ja2
      Chlorofyl a:ja2
      Chlorofyl b:ja2
Habitat:schorren en kwelders, tussen landplanten, langs de oevers van brakwatersloten en binnenwateren
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Ulva
  2. https://www.strandvondsten.nl/Chlorophyta
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl