home | nieuwsblad | informatie
Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft, L.M.Irvine & Farnham, 1995
NL Donker knoopwier
×
264120615 0
264120615 0
Lengte:≤30 cm 1
Kleur:roodbruin tot zwart 1
Thallus:ja
   Dikte:≤2 mm 1
   Vorm:cylindrisch 1
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   Beschrijving:tot dicht onder de top vertakt
Vruchtlichaam:ja
   Beschrijving:
  • Cystocarpen (geheel van carposporophyte en steriel omhulsel/dak): halfbolvormig en steken buiten het oppervlak van het thallus uit
  • Carposporofyt (voortplantingsorgaan dat ontstaat na bevruchtiging en dat carposporen produceert) en het dak van de cystocarp: met speciale cellen verbonden
1
   Mannelijk:spermatangia liggen in holtes (conceptacula) die tot 50 &mirco;m diep zijn. 1
   Tetrasporen:ja 2
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 2
Cellen:ja
   Vorm:Centrum van de stengels bestaat uit grote cellen
   Chloroplast:ja 2
      Chlorofyl a:ja 2
      Phycoerythrin:ja 2
      Phycocyanin:ja 2
Habitat: 3
   Temperatuur:≥10 °C 3
Voor de mens:bron van agar 3
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S145700
  2. https://www.strandvondsten.nl/wieren/Rhodophyta
  3. https://www.strandvondsten.nl/wieren/Gracilaria
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl