home | nieuwsblad | informatie
Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft, L.M.Irvine & Farnham, 1995
NL Donker knoopwier
×
Donker knoopwier 0
Donker knoopwier 0
Lengte:≤30 cm1
Kleur:roodbruin tot zwart1
Thallus:ja
   Dikte:≤2 mm1
   Vorm:cylindrisch1
   Vruchtlichamen:ja
      Beschrijving:
  • Cystocarpen (geheel van carposporophyte en steriel omhulsel/dak): halfbolvormig en steken buiten het oppervlak van het thallus uit
  • Carposporofyt (voortplantingsorgaan dat ontstaat na bevruchtiging en dat carposporen produceert) en het dak van de cystocarp: met speciale cellen verbonden
1
      Mannelijk:spermatangia liggen in holtes (conceptacula) die tot 50 &mirco;m diep zijn.1
   Tetrasporen:ja2
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch2
Vertakking:ja
   Beschrijving:tot dicht onder de top vertakt
Cellen:ja
   Vorm:Centrum van de stengels bestaat uit grote cellen
   Chloroplast:ja2
      Chlorofyl a:ja2
      Phycoerythrin:ja2
      Phycocyanin:ja2
Habitat:3
   Temperatuur:≥10 °C3
Voor de mens:bron van agar3
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S145700
  2. https://www.strandvondsten.nl/Rhodophyta
  3. https://www.strandvondsten.nl/Gracilaria
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl