home | nieuwsblad | informatie
Halurus flosculosus (J.Ellis) Maggs & Hommersand, 1993
NL Bloempjeswier
×
Bloempjeswier 0
Bloempjeswier 0
×
Bloempjeswier 1
Bloempjeswier 1
×
Bloempjeswier 2
Bloempjeswier 2
Lengte:≤20 cm1
Kleur:helder rood1
Geslachtsorganen:ja2
   Beschrijving:aan een kort steeltje; omringd door een krans van filamentjes2
Thallus:ja
   Beschrijving:bestaande uit 1 rij cellen3
   Vorm:draadachtig, harig; kransvormig gezet op een vertakking of op de centrale steel; het geheel geeft het idee van de paardenstaart (plant)2
   Tetrasporen:ja4
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch4
Vertakking:ja
   Type:dichotoom1
Cellen:ja
   Beschrijving:cellen zijn ongeveer 6x zo lang als breed; cellen zijn breder aan top dan aan de basis; cellen zijn niet aan de basis ingesnoerd3
   Diameter:≤500 µm3
      Beschrijving:De cellen aan de basis zijn de grootste in diameter naar de top toe wordt de diameter kleiner3
   Chloroplast:ja4
      Chlorofyl a:ja4
      Phycoerythrin:ja4
      Phycocyanin:ja4
   Schorscellen:nee
Foto verantwoording:Foto's van Frank Perk
Bronnen:
  1. http://macoi.ci.uc.pt/spec_list_detail.php?spec_id=377
  2. https://www.strandvondsten.nl/Halurus
  3. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144595
  4. https://www.strandvondsten.nl/Rhodophyta
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl