home | nieuwsblad | informatie
Monostroma Thuret, 1854
 Overzicht 
 Beschrijvingvooral in het voorjaar te vinden
 Soorten
   
 Wieren 
 Lengte5-10 cm
 Kleurgroen
 Thallus
    Thallus vormplat; tere flapjes
    Thallus dikte1 cellaag, behalve op de basale delen
    Thallus structuurvliezig
    Voorplantingsorganen
 Cellen
   
 Het leven 
 Habitatin poeltjes op schorren en kwelders; laag en hoog eulitoraal; op stenen en schelpen
   
 Bronnen 
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl