home | nieuwsblad | informatie
Halurus K├╝tzing, 1843
 Overzicht 
 Soorten
Paardenstaartwier
   
 Wieren 
 Kleurroodbruin
 Thallus
    Thallus vormdraadachtig, harig; kransvormig gezet op een vertakking of op de centrale steel; het geheel geeft het idee van de paardenstaart (plant)
    Vertakkingvanaf de centrale as staan vele onregelmatig vertakkende, dradige stengels uit; de toppen zijn rond van vorm
    Voorplantingsorganen
 Cellen
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 Websites
  1. images.algaebase.org

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl