home | nieuwsblad | informatie
Gracilaria Greville, 1830
Thallus:ja1
   Tetrasporen:ja1
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch1
Cellen:ja1
   Chloroplast:ja1
      Chlorofyl a:ja1
      Phycoerythrin:ja1
      Phycocyanin:ja1
   Temperatuur:≥10 °C2
Voor de mens:bron van agar
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Rhodophyta
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gracilaria
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl