home | nieuwsblad | informatie
Bryopsis J.V.Lamouroux, 1809
NL Vederwieren
Thallus:ja
   Vorm:veervormig; buisvormig (hol, sifonaal)1
Vertakking:ja1
Hechtorgaan:kruipende assen1
Cellen:ja
   Beschrijving:Elk individu is 1 grote cel met een groot aantal celkernen en andere cel onderdelen.2
   Chloroplast:ja3
      Chlorofyl a:ja3
      Chlorofyl b:ja3
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S1110002
  2. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=98&menuentry=groepen
  3. https://www.strandvondsten.nl/Chlorophyta
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl